Centrale begreber inden for digital markedsføring

Er du ledig? Vi tilbyder også kurser.

Få styr på nogle af de mest centrale begreber inden for digital markedsføring

Der findes en lang række begreber og programmer inden for online marketing, som det er vigtigt at have styr på. Selvom listen med begreber er lang, får du her et overblik over de mest centrale begreber inden for digital markedsføring, så du kan opnå eller styrke din forståelse af online markedsføring og den digitale verden.Digital markedsføring - begreber

Afvisningsprocent/Bouncerate

Afvisningsprocenten beskriver hvor mange besøgende (i procent), der har besøgt en specifik side på din hjemmeside og derefter forladt den igen, uden at besøge andre sider på din hjemmeside. Med andre ord, beskriver afvisningsprocenten det procentvise antal af enkeltsidebesøg.

Dette tal kan du finde både i Google Analytics og Google Ads. En lav afvisningsprocent vil altid være at foretrække, da en høj afvisningsprocent kan indikere, at siden ikke fungerer optimalt eller at de besøgende ikke får den efterspurgte information.

Brugervenlighed/Usability

Brugervenlighed handler om, at brugeren nemt kan navigere på og anvende din hjemmeside til det ønskede formål. Det handler om at opnå størst mulig brugervenlighed, da besøgende hurtigt vil forlade din hjemmeside, hvis brugervenligheden er lav og det er svært at finde det konkrete produkt og/eller ydelser.

Content marketing

Dette er en strategi inden for digital markedsføring, der handler om at levere værdifuldt og relevant indhold til en prædefineret målgruppe. Med denne strategi sættes der altså ikke fokus på salg eller virksomhedens produkter/services. Det handler om at give brugeren netop den information og viden, som han/hun finder relevant.

Cost per mille

CPM (pris pr. 1000 visninger) dækker over det du skal betale, hver gang din annonce har haft 1000 visninger.

Duplicate content

Dette er en betegnelse, der dækker over indhold, som findes flere steder enten på din hjemmeside eller andre steder på nettet. Det er vigtigt at undgå duplicate content, da Google slår hårdt ned på dette og det derfor vil påvirke din placering i søgemaskinerne.

Du kan anvende copyscape.com og siteliner.com til en gratis analyse af duplicate content på din hjemmeside.

Facebook Power Editor

Facebook Power Editor er et værktøj til annoncering, som primært henvender sig til større annoncører. Den gør det muligt at udarbejde et større antal annoncer på samme tid. Dette værktøj besidder mere avancerede muligheder inden for annoncering.

Google Ads Editor

Endnu et gratis program fra Google. Dette program gør det muligt for dig at arbejde offline med dine kampagner og annoncer. Du uploader blot ændringerne til din Google Ads-konto, når du er online næste gang.

Du får lettere ved at foretage masseredigeringer og det kan derfor spare dig en del tid. Programmet er dog primært relevant for virksomheder, der håndterer store konti.

Søgeord/keyword

Dette begreb vil du støde på mange steder i digital markedsføring. Keywords dækker over de ord, du ønsker at blive fundet på i bl.a. Google søgemaskine.

Konverteringsoptimering

Som ordet lægger op til, så handler det om at optimere og få mest muligt ud af din hjemmesides brugere. For at konverteringsoptimere din hjemmeside, kan du bl.a. kigge nærmere på navigation, design og funktionalitet.

Derudover er det vigtigt, at din hjemmeside aldrig bliver statisk – du skal løbende opdatere og tilrette efter udviklingen i både indhold, interaktioner, hjemmesideopsætning m.m.

Leadgenerering

Denne metode anvendes oftest, når virksomheder ønsker at øge interessen for deres ydelser/produkter og formålet er, at indsamle værdifuld data fra potentielle kunder/leads.

Begrebet anvendes ofte ifm. Affiliate markedsføring.

Organiske søgeresultater

De organiske søgeresultater er dine placeringer i bl.a. Googles søgemaskine, som du opnår ved hjælp af søgemaskineoptimering.

Når du laver en given søgning på Google, vil du både få vist betalte annoncer (Google Ads) og organiske søgeresultater. De betalte annoncer vises over de organiske.

Search engine results page/SERP

Når du laver en given søgning på Google, er SERP den side der kommer frem. De søgeresultater, der er placeret højst oppe på siden, vurderer Google til at være mest relevant for din søgning.

ALT tag

Dette begreb anvendes ifm. upload af billeder på din hjemmeside. Det er vigtigt at indsætte et ALT tag på alle billeder, da det hjælper søgerobotterne med at afkode og forstå, hvad billedet illustrerer. Dette har i sidste ende stor betydning for din søgemaskineoptimering (SEO).

Call to action/CTA

Med call to action anvender du en række virkemidler på din hjemmeside, som opfordrer brugeren til at købe et produkt eller foretage en specifik handling. Hvis du f.eks. ønsker at få brugeren til at skrive sig op til dit nyhedsbrev, kan du anvende en pop-up eller en grøn knap, hvor der f.eks. står ”Få ny inspiration! Tilmeld dig vores nyhedsbrev her”.

Cost per acquisition/CPA

CPA også på dansk kendt som ”pris pr. kunde” er et begreb for det du som virksomhed skal betale, hver gang en besøgende laver en konvertering. Et eksempel på en sådan konvertering kan være salg af en t-shirt i en webshop.

Crawling

Søgerobotterne crawler din hjemmeside for at vurdere hjemmesiden og værdien af dens indhold. På baggrund af denne crawling vurderer søgemaskinerne hvordan din hjemmeside skal rangeres i søgeresultaterne.

E-mailmarkedsføring

E-mailmarkedsføring omhandler udsendelse af nyhedsbreve til både nuværende og potentielle kunder. Det er vigtigt, kun at sende nyhedsbrevene til de brugere, der aktivt har sagt ja til at modtage disse.

Et populært mailprogram, du kan anvende til udsendelse af nyhedsbreve, er MailChimp. Det er muligt at udsende nyhedsbreve både manuelt og automatiseret.

Google AdSense

Dette er et gratis værktøj fra Google, som gør det muligt for dig at tjene penge ved at vise annoncer på din hjemmeside, som stemmer overens med din hjemmesides indhold.

Du sælger altså pladser til annoncer på din hjemmeside, som er målgrupperelevante og pengene tjener du ved visning og/eller klik på annoncen.

Google Analytics

Analytics er et gratis redskab fra Google, som gør det muligt for dig at få indsigt i din virksomheds online aktivitet. Du har mulighed for at få overblik over trafikmønstre, konverteringer, samt generel information om din hjemmesides besøgende.

Gennem disse rapporter kan du blive klogere på de besøgendes adfærd. Dette kan du anvende til at skabe tilbagevende trafik og eventuelt forbedre konverteringer.

Keyword stuffing & density

Disse begreber anvendes ifm. SEO og her er det vigtigt, at din hjemmesidens indhold ikke bliver keyword stuffing. Indholdet skal være relevant og ikke overfyldt med søgeord.

Tommelfingerreglen siger, at søgeordet kun må fylde 3-5% af det samlede indhold på den givne side.

Key performance indicators/KPI

KPI er et udtryk for virksomhedens definerede vigtige handlinger, f.eks. x-antal tilmeldinger til nyhedsbrev, x-antal solgte t-shirts eller lignende.

Linkbuilding

Her drejer det sig om at skaffe links fra andre hjemmesider til din virksomheds hjemmeside. Det handler i bund og grund om, at blive anbefalet/anerkendt af andre og derved opnå et solidt omdømme i både kunders og Google øjne.

Inden for SEO er linkbuilding et vigtigt værktøj og hvis du bliver anbefalet af andre hjemmesider med relevante links, vil dette være med til at forbedre din hjemmesides placering i søgemaskinerne.

Organisk trafik

Dette begreb dækker over den trafik din hjemmeside opnår gennem søgemaskinerne og som du ikke har betalt for.

Social SEO

Formålet med Social SEO er at forbedre hjemmesiden placering i søgemaskinerne ved brug af sociale medier. Din virksomheds sociale aktiviteter bliver altså medregnet i søgemaskinernes algoritmer.

Derfor handler det om at skabe værdifuldt indhold, som din virksomheds følgere ønsker at dele med sit netværk.

Ankertekst

Ved indsættelse af links på din hjemmeside, har du mulighed for at tilføje en ankertekst. Dette er en beskrivelse af, hvad linket omhandler og fører videre til. I stedet for at indsætte selve linket direkte i teksten, som eksempelvis https://www.itucation.dk/kurser-for-ledige/, kan du eksempelvis indsætte følgende ankertekst ”Kurser for ledige”.

Mange bruger ”læs mere” eller ”klik her”, som ankertekst, men det er en fordel at være mere specifik ift. valget af ankertekst både for dine brugere og din søgemaskineoptimering.

Content Management System

Dette betegnes som en webapplikation, der anvendes til håndtering af din hjemmeside og dens indhold. Systemet gør det muligt at designe, rette og opdatere hjemmesiden, samt at ret i HTML-kildekoden uden forudgående kendskab til kodning. Eksempler på CMS-systemer er WordPress, Wix, Joomla m.fl.

Cost per click/CPC

CPC (pris pr. klik) er betegnelsen for det du skal betale, hver gang en potentiel ny kunde klikker på din annonce.

Click through rate/CTR

CTR, også kendt som klikfrekvens, er et nøgletal, der indikerer hvor effektive dine søgeord og annoncer er. Tallet udregnes som antal klik/antal visninger x 100. Resultatet er et udtryk for hvor ofte din annonce eller søgeord resulterer i et klik.

En høj CTR vil være at foretrække, da dette betyder, at brugeren finder indholdet i din annonce relevant og derfor klikke på den.

Facebook Business Manager

Dette er en platform til virksomheder, som gør det nemmere at styre og administrere virksomhedens annoncekonto og Facebook-sider.

Facebook Business Manager overskueliggøre hvilke tilladelser, den enkelte medarbejder har, samt hvilken medarbejder, der arbejder på en given opgave.

Google Ads

(Tidligere kendt som Google AdWords)

Ads er Google annonceplatform, hvor du kan udarbejde, købe og markedsføre dine annoncer på både Google og andre relevante hjemmesider.

Platformen gør det muligt for dig både at annoncere på søgenetværket og displaynetværket. Med Google Ads betaler du kun for de klik du får på dine annoncer (PPC – Pay per click).

Google Search Console

Search Console er ligeledes et gratis redskab. Denne tjeneste gør det muligt for dig at overvåge, fejlfinde og vedligeholde din hjemmesides tilstedeværelse i Google søgeresultater.

Search Console hjælper dig med både at forstå og forbedre, hvordan Google ser din hjemmeside.

Konvertering

Konverteringer finder sted, når en besøgende foretager en given handling på din hjemmeside, som du på forhånd har defineret som værende værdifuld for din virksomhed.

Et eksempel på dette kan være, når en besøgende køber en varer i en webshop. En konvertering dækker altså over processen, hvorfra den besøgende bliver til kunde.

Kvalitetsresultat

Dette er et tal, som Google giver de enkelt søgeord i Google Ads. Jo højere kvalitetsresultat jo bedre. Høj CTR, samt gode og søgeordsrelevante annoncer og landingssider påvirker dit kvalitetsresultat i en positiv retning. Din klikpris bliver ligeledes lavere, jo højere dit kvalitetsresultat er.

Metabeskrivelse

Metabeskrivelsen er den tekst, der i søgeresultaterne står lige under titlen. Det er altid en god idé at optimere denne tekst, da den kan påvirke mængden af trafik til din hjemmeside. Hvis din metabeskrivelse er relevant og fængende, vil dette bevirke at flere klikker ind på din hjemmeside.

Søgemaskineoptimering/SEO

SEO står for Search Engine Optimization, og som begrebet foreslår, så handler det om at optimere virksomhedens hjemmeside til søgemaskinerne, så virksomheden derigennem opnår bedre placeringer.

SEO omhandler de organiske søgeresultater og du kan ved hjælp af SEO øge virksomhedens synlighed i søgemaskinerne.

Titles

Titles er den givne overskrift, som bliver vist i Googles søgeresultat. Når du udarbejder dine titles er det vigtigt, at du altid sætter de vigtigste ord først.

Dette gør det nemmere for Google at gennemskue hvad sidens fokus er og dette vil være med til at forbedre din SEO.

Hvis du er interesseret i at lære mere om digital markedsføring, har du mulighed for at deltage på vores kursus ”Digital markedsføring inkl. Google certificering”. Du har, som ledig, mulighed for at søge kurset gennem din a-kasse eller dit jobcenter. Kontakt os for nærmere information og vejledning.

Camilla-itucation- bestil et kursus
Skrevet af Camilla Hansen

Er du interesseret i at høre mere om vores kurser?

Send os en uforpligtende henvendelse og hør mere om vores kurser.

Vi kontakter dig hurtigst muligt for nærmere vejledning.

Hør mere om vores kurser

Lav en uforpligtende henvendelse og hør mere om vores kurser. 

Vi kontakter dig for nærmere vejledning.