Dataansvar og privatlivspolitik

Vi værner om dine personlige oplysninger
Vi behandler din persondata, når du tilmelder dig ét af vores kurser. Vi har derfor udarbejdet denne privatlivspolitik, så du kan få et indblik i hvordan dine personlige informationer bliver behandlet. Vi ønsker at beskytte dine personlige informationer bedst muligt og derfor laver vi løbende en risikovurdering af vores databehandling. I vores privatlivspolitik har vi stort fokus på, at beskytte din persondata, så du ikke udsættes for identitetstyveri eller tab af anden datafortrolighed.

Når vi beder dig om at oplyse dit fulde navn, samt kontaktoplysninger skyldes det bl.a. at vi skal kunne koble betalingstilsagnet fra jobcentre og a-kasser til den korrekte borger. Hvis disse informationer ikke er til stede har vi ikke mulighed for at reservere en plads på kurset til dig eller sende dig information omkring kursusstart m.m.

I forbindelse med vores akademikurser (skolehold) beder vi dig fremsende en kopi af dit seneste uddannelsesbevis. Dette skyldes, at akademikurserne har et optagelseskrav, der hedder at man som minimum skal have en gymnasiel eller erhvervsfaglig uddannelse og dette skal vi kunne dokumentere over for myndigheder. Dit uddannelsesbevis, samt dine personlige oplysninger beskytter vi ved at opbevare persondata efter forskrevne regler.

Behandling af persondata

Vi anvender din persondata for at dit kursus kan bevilges af din a-kasse eller jobcenter, samt for at sikre god service og kvalitet i ydelser. Dette foregår selvfølgelig i overensstemmelse med den gældende lovgivning.

Vi har fokus på kun at behandle data om dig, som er nødvendig i forhold til vores arbejde som kursusudbyder af 6 ugers kurser for ledige. Formålet spiller en afgørende rolle for hvilken type persondata, der er relevant og det samme gør sig gældende for omfanget af de personlige oplysninger. Vi anvender kun den nødvendige mængde data.

For at sikre, at vi kun behandler persondata, der er nødvendig for tilmelding og bevilling af kurser, har vi udarbejde denne privatlivspolitik, samt databeskyttende arbejdsgange, der sikrer beskyttelse af dine oplysninger. For at beskytte dine oplysninger mod uvedkommende anvender vi løsninger, der sikrer at data kun er tilgængelige for de relevante medarbejdere. Når det ikke længere er nødvendigt for os at opbevare din persondata bliver de slettet.

Samtykke til databehandling
Ved kursustilmelding og de personlige informationer du oplyser i den forbindelse, giver du samtykke til, at vi anvender og behandler dine personlige oplysninger i forbindelse med kurset, din tilmelding og bevillingen heraf.

Såfremt vi videregiver din persondata til myndigheder (jobcenter eller a-kasse) sker dette kun i forbindelse med bevillingen af dit kursus, så rette betalingstilsagn knyttes til den rette borger.

Sikkerhed

Vi beskytter din persondata

For at sikre høj beskyttelse af dine personlige oplysninger, har vi prioriteret at optimere vores arbejdsgange og systemer med henblik på privatlivs- og informationssikkerhed. Vi ønsker at beskytte din persondata mod identitetstyveri, uautoriseret offentliggørelse og uvedkommende. Vi sikrer din persondata og derfor er dine oplysninger kun tilgængelige for relevante medarbejdere.

Dine rettigheder

Du har ret til at få adgang til dine personlige oplysninger
Du har ret til at få oplyst, hvilke af dine personlige oplysninger vi behandler, hvor vi har dem fra, samt til hvilket formål vi anvender dem. Du har ligeledes mulighed for at få oplyst hvor længe vi opbevarer din persondata. Du kan gøre brug af dine rettigheder ved at kontakte os på 7027 2784 eller sende en mail til kurser@itucation.dk

Du har ret til at få dine personlige oplysninger slettet
Hvis du ikke længere ønsker, at vi opbevarer din persondata, er du mere end velkommen til at kontakte os med henblik på at få dem slettet.