Samtykkeerklæring og privatlivspolitik

Samtykkeerklæring

Jeg bekræfter hermed, at jeg, giver samtykke til, at Itucation ApS, cvr.nr. 33 24 80 16, indsamler og behandler personoplysninger om mig i forbindelse med, at jeg tilmelder mit et kursus hos Itucation ApS.

I nogle tilfælde videresendes mine personoplysninger til uddannelsesinstitutioner, jobcentre og/eller virksomheder med henblik på at promovere mig overfor potentielle arbejdsgivere og derved hjælpe mig i job.

Når jeg tilmelder mig et kursus, accepterer jeg at modtage nyhedsbreve via. mail, med bl.a. værdifulde tips til min ansøgning. Derudover accepterer jeg at nogle af mine personoplysninger bliver behandlet af samarbejdspartnere, for at udarbejde statistik både indenfor marketing og andet.

De personoplysninger, som Itucation indsamler og behandler er følgende:

 • Navn
 • Adresse
 • E-mail adresse, telefon og andre kontaktoplysninger
 • Uddannelse
 • Eksamensbeviser og/eller svendebreve
 • Cpr.nr.
 • Tidligere ansættelse
 • Sædvanlige CV oplysninger, herunder oplysninger om professionelle kvalifikationer, sprog og andre kompetencer
 • Billede/video
 • Information om pårørende (særligt hvis ansøger er under 18 år)
 • Anbefalinger

Følsomme personoplysninger:

 • Oplysninger om A-kasse og jobcenter
 • Helbredsoplysninger, jf. helbredsoplysningslovens §§ 2-7
 • Race eller etnisk oprindelse (billede/video)
 • Der indsamles, behandles eller videregives herudover som udgangspunkt ingen personfølsomme oplysninger i ansøgningsprocessen, med mindre disse fx fremgår af billede eller andet, som ansøgeren selv har fremsendt, eller måtte være offentliggjort af ansøgeren selv

Jeg er bekendt med, at persondata-forordningen giver mig disse rettigheder:

 • Ret til at blive orienteret om indsamling/behandling af oplysninger
 • Ret til at bede om indsigt i de oplysninger, der behandles
 • Ret til at kalde samtykket tilbage
 • Ret til at gøre indsigelse mod, at oplysningerne behandles
 • Ret til at kræve berigtigelse, sletning eller blokering af oplysninger, der er urigtige, vildledende eller på lignende måde er behandlet i strid med forordningen

Jeg er desuden oplyst om, at jeg kan klage over behandlingen af mine personoplysninger hos Datatilsynet, Borgergade 28, 1300 København K, tlf. 33 19 32 00 eller via e-mail: dt@datatilsynet.dk

Privatlivspolitik

Vi værner om dine personlige oplysninger
Vi behandler din persondata, når du tilmelder dig ét af vores kurser. Vi har derfor udarbejdet denne privatlivspolitik, så du kan få et indblik i hvordan dine personlige informationer bliver behandlet.

» Læs Itucations privatlivspolitik her

» Læs Itucations cookie-politik her

Hør mere om vores kurser

Lav en uforpligtende henvendelse og hør mere om vores kurser. 

Vi kontakter dig for nærmere vejledning.