Itucation og virksomhedens historie

Itucation blev grundlagt tilbage i 2010, hvor Søren og Noveed besluttede at starte et firma, der havde fokus på uddannelse indenfor IT-specialist områderne. Dette skulle gælde både virksomheder og personer, der står mellem job.

Derfor har vi i dag 2 forretningsgrene. Den ene er vores kurser, som vi udbyder som 6 ugers kurser til ledige (6 ugers jobrettet uddannelse og 6 ugers erhvervsrettede kurser). Den anden gren er vores kurser til virksomheder, samt vores konsulentydelser, der udbydes af vores datterselskab Itucation Erhverv. Kurserne til virksomhederne udbydes typisk som frekvenskurser med 5 kursusdage fordelt på 2 til 3 uger.

De to stiftere af Itucation har flere års erfaring i uddannelse af IT-specialister og som uddannelseskonsulenter. Vi har derved et bredt funderet erfaringsgrundlag, et stort og solidt netværk, samt et højt kompetenceniveau, der både afspejler aktualitet og IT-branchens behov for uddannelse.

Itucation er – og har altid været – en virksomhed, der føler socialt ansvar. Derfor har Itucation også involveret sig aktivt i at opkvalificere og genplacere borgere mellem jobs. Vi har lang erfaring inden for dette område og har opnået resultater, der taler for sig selv. Se vores kursistundersøgelse her.

Vi tilbyder undervisere og konsulenter, der er velfunderede i stoffet, har mange års undervisnings- og konsulenterfaring og er MCSA/MCSE-certificerede, samt MCT-certificerede. I undervisningen sørger vi desuden for at have fokus på sammenhængen mellem teori og praksis, så du får hands-on erfaring med de forskellige programmer.

Vores vision er at være den foretrukne kursusudbyder inden for specialiserede IT-kurser. Vi vil være den bedste indenfor vores område og samtidig være en tillidsvækkende, kvalitetsbevidst og innovativ partner.

For at opfylde vores vision er vores mission i det daglige at udbyde professionelle kurser på et højt niveau, der indfrier vores kunders forventninger. Dette gør vi ved hele tiden at evaluere vores kursister og kunder, så vi på den måde altid kan indfri de forventninger, der stilles.

Social ansvarlighed
Itucation er meget stolte af at udbyde kurser som ledige kan benytte sig af. Selvom vi ønsker at drive en bæredygtig forretning, sætter vi en stor ære i at yde undervisning i højeste kvalitet og opkvalificere folk, og derved skaffe dem tilbage på arbejdsmarkedet. Vi involverer os aktivt i de lediges forløb, og vi føler os socialt ansvarlige til at tilbyde ekstra gratis services, der rækker udover vores kurser.

Fleksibilitet
For os er det vigtigt, at der er en god balance imellem job og privatliv, og derfor er worklifebalance vigtigt for os. Vi stoler på vores medarbejdere og giver dem stor fleksibilitet. Vi mener, at en god balance giver gladere medarbejdere – og derved en bedre og mere konstruktiv og dynamisk forretning.

Forandringsvillig
Hos os er der ikke langt fra tanke til handling. Når en mulighed kommer til os, som vi kan se en fordel i så griber vi den. Som en lille virksomhed er vi ikke bange for at forandre os, og der er stor rummelighed hos vores medarbejdere. Vi deles om opgaverne, og vi er parate til at løse de nye forandringer i fællesskab.

Tillid
For os er det vigtigt at vores kunder kan stole på os, og vi vil derfor altid tilbyde services og kurser i højeste kvalitet samt holde vores aftaler. Ligeledes er det vigtigt, at der er tillid til hinanden internt i virksomheden, for på den måde at være en tillidsvækkende samarbejdspartner.

Værdiskabende
Vi sætter en meget stor ære i at vores kunder kommer derfra med nye værktøjer, ny viden og en værdi i form af at kunne løse nogle nye opgaver. Ligeledes er det vigtigt for os at vores medarbejdere har en værdifuld hverdag i Itucation, så vi på den måde har tilfredse medarbejdere der altid søger at skabe værdi i deres arbejde og for deres kunder.

Det er altid svært at formulere den kultur, vi arbejder i hver eneste dag, og kulturen bliver i høj grad afmærket af de mennesker, der arbejder her. Derfor er det medarbejderne i Itucation, der har formuleret denne beskrivelse, og det er deres oplevelse af hvordan, det er at arbejde her.

Hos Itucation er der stor rummelighed, da tingene nogle gange forandrer sig hurtigt. Da det er en lille virksomhed, skal man være parat til at påtage sig nye og anderledes opgaver. Dette gør at hverdagen ikke bliver kedelig, og der er stor mulighed for at udvikle sig fagligt. Vi er meget tætte på ledelsen, og alle har indflydelse. Hvis man får en ide, er det nemt at få den ført ud i livet. Man er med til at præge virksomheden. Ligeledes lufter ledelsen tit ideerne for medarbejderne for at få alles meninger og ideer på bordet. Der er en kammeratlig stemning i mellem ledelsen og medarbejderne.

Stemningen i Itucation er meget afslappet og tilbagelænet. Det forventes, at man går pænt klædt og er velsoigneret, men der er sjældent nogle der har jakkesæt på – det er stemningen på kontoret slet ikke til. Ligeledes er der stor afslapning og fleksibilitet omkring mødetider. Her gælder frihed under ansvar. Hos Itucation er medarbejderne meget forskellige og med forskellige baggrunde og kulturer. Vi lærer alle noget om hinanden og måden vi gør tingene på. Der er en rigtig god gejst og et godt fællesskab, engagement og teamwork.

Hvis du vil vide mere om hvordan det er at arbejde i Itucation kan du læse afsnittene om kultur og værdier.

Ledige jobs hos Itucation
Itucation efterspørger ofte dygtige og kompetente undervisere. Dog har vi pt ingen ledige stillinger.

Uopfordret ansøgning
Vi modtager altid gerne uopfordrede ansøgninger fra kvalificerede undervisere. Kontakt Søren Metzsch på sme@itucation.dk.

Virksomheder
Har I akut behov for IT-medarbejdere, er I altid velkomne til at kontakte os. Vi uddanner hele tiden nye IT-specialister og har en omfattende CV-bank af kvalificerede medarbejdere.

Hør mere om vores kurser

Lav en uforpligtende henvendelse og hør mere om vores kurser. 

Vi kontakter dig for nærmere vejledning.