Bogføring – Hvad er det egentligt?

Er du ledig? Vi tilbyder også kurser.

Bogføring er, når man holder styr på pengesagerne i en virksomhed. Hver gang en virksomhed køber eller sælger noget, skal det skrives ned systematisk. I Danmark skal alle virksomheder ifølge bogføringsloven skrive deres økonomiske aktiviteter ned hurtigt.

Det er vigtigt at have styr på regnskaberne og betale skat korrekt. Virksomheder skal gemme kvitteringer i 5 år, og de må godt opbevares elektronisk. I Danmark er der en moms på 25 % på varer, som firmaer skal holde styr på.

Når man bogfører, skal hver transaktion have et nummer, så man ikke roder tingene sammen. Bogføring bliver nemmere med computere og internettet, hvor digitale regnskabsprogrammer kan hjælpe.

Læs videre for at blive klogere på bogføring.

Hvad er bogføring?

Ordet bogføring stammer fra tiden før it- og økonomisystemer, hvor man førte regnskab i en hovedbog. Nu fungerer bogholderiet heldigvis smartere. Bogføring er, når man systematisk skriver alle firmaets pengebevægelser ned.

Det betyder, at hver gang virksomheden tjener penge eller har betalt en regning, bliver det noteret. Når man bogfører, bruger man et bogføringsprogram til at holde styr på alt fra små kvitteringer til store fakturaer.

Det er bogholderens job at sørge for, at alle tal passer og at bilagene er i orden. Dette hjælper ejerne af virksomheden med at have et klart billede af, hvor meget der bliver tjent og brugt.

Bogføring sørger for, at alt det økonomiske står sort på hvidt og derfor kan man altid finde ud af, hvad virksomheden skylder eller har til gode og giver overblik over din virksomheds økonomiske situation ved udgangen af dit regnskabsår.

Hvorfor er det vigtigt at bogføre?

At bogføre er essentielt for at holde styr på penge ind og ud af virksomheden. Det er lovpålagt at føre regnskab og hjælper med at vise, hvad man skylder eller har til gode. Med bogføring kan man lave præcise budgetter og se, hvor virksomheden kan spare eller investere.

Det skaber også troværdighed over for banken og investorer ved at vise, at virksomhedens økonomi er i orden.

God bogføring hjælper også, når du skal betale skat. Den giver et klart billede af dine indtægter og udgifter, så du betaler den korrekte skat. Hvis SKAT kommer på besøg, har du alt på det rene.

Bogføring gør det lettere for din revisor at lave årsregnskabet. Dine bilag er grundlaget for dit regnskab, så det er vigtigt at holde dem i orden.

Eksempler på bogføring

  • Ved udstedelse af en faktura til en kunde, bør du registrere et debet på kundens konto og et kredit på omsætningskontoen. Når betalingen modtages, registreres et kredit på kundens konto og et debet på bankkontoen. Dette nulstiller kundens konto, mens transaktionen afspejles på både omsætnings- og bankkontoen.
  • For kreditorfakturaer gælder en lignende proces. Kreditoren krediteres, mens den relevante konto i resultatopgørelsen debiteres, svarende til den købte vare eller ydelse. Når betalingen af kreditorfakturaen foretages, krediteres bankkontoen, og der debiteres på kreditorens konto.
  • For mindre bogføringskrævende posteringer, som for eksempel udlæg til personale, debiteres udgiften på kontoen for personaleomkostninger, mens tilsvarende krediteres i banken.

Læs også: Hvad er debet og kredit?

Forskellen mellem bogføring og regnskab

Mange blander bogføring og regnskab sammen, men disse discipliner spiller hver deres afgørende rolle i at give dig et komplet billede af din virksomheds økonomi.

De to grundelementer i dit regnskab

Dit regnskab består af to hoveddele: indtægter og udgifter. For hver krone du tjener, skal der være en postering. Dette giver dig et overblik over din virksomheds økonomi. Hver gang du betaler for noget, skal det også registreres.

Disse posteringer viser, om du har tjent penge eller ej. Balancen og resultatopgørelsen bygger på disse tal. Balancen viser, hvad din virksomhed ejer og skylder. Resultatopgørelsen viser, hvordan det går for virksomheden i en periode.

Begge dele skal være korrekte for at give et retvisende billede af økonomien.

Dobbelt bogføring – også kaldet det dobbelte bogholderi

Efter at have set på de grundlæggende dele af dit regnskab, er det tid til at dykke ned i dobbelt bogføring. Denne metode sikrer, at dine tal altid stemmer overens. Hver gang du bogfører en transaktion, sker der noget vigtigt.

Transaktionen vises to gange: én gang som debet og én gang som kredit. Det betyder, at hvis du sælger noget, går indtægten ind på debet-siden og skaber en balance ved at kreditere en anden konto.

Dobbelt bogføring holder styr på hver eneste krone. Når du køber noget, øges dine udgifter på kredit-siden og formindsker et aktiv eller øger gæld på debetsiden. Det er som et nøjagtigt kamera, der fanger begge sider af din virksomheds økonomi.

Med denne teknik bliver regnskabet komplet og retvisende. Virksomheder bruger dobbelt bogholderi til at vide præcist, hvad de ejer og skylder. Så kan de altid se den sande økonomiske situation.

Begreber inden for bogføring

Debet og kredit

I bogføring bruger man debet og kredit til at holde styr på økonomien. Debet bruges, når din virksomhed får penge ind eller køber noget, der kan give værdi senere, som for eksempel en computer.

Kredit bruges, når virksomheden har udgifter eller skylder penge væk. Sådan sørger man for, at regnskabet altid balancerer.

Hver gang du bogfører, skal en transaktion både debiteres og krediteres korrekt. Dette er kernen i det dobbelte bogholderi og sikrer, at dit regnskab er komplet og korrekt.

bogfoering

Transaktioner

Transaktioner er alle de bevægelser af penge, der sker i din virksomhed. Hver gang du sælger noget, køber noget, betaler en regning eller modtager penge, har du en transaktion. Disse skal bogføres for at holde styr på økonomien.

Når du bogfører en transaktion, bruger du debet og kredit. Du skal angive, hvilken type bilag det er, og give det et bilagsnummer. Dette hjælper dig med at finde tilbage til transaktionen senere og er vigtigt for revisionen.

Alle dine transaktioner danner grundlag for dit regnskab og viser, om du har tjent penge og er derfor vigtigt at have styr på.

Bilagsnummerering

Nummerering af dine bilag hjælper med at holde styr på alle dine papirer. Hvert bilag får sit eget nummer.

Numrene skal følge efter hinanden uden at springe over eller gentage. Dette gør det nemt at finde et specifikt bilag, hvis du har brug for det.

Bilagene viser, hvad din virksomhed har købt eller solgt. De kan være fakturaer, kvitteringer eller kontrakter. Du skal opbevare bilagene i 5 år efter regnskabsåret er slut. Det er et krav ifølge bogføringsloven.

Sådan sikrer du, at dit regnskab er komplet og klar til en revisor eller Skat.

Kontoplan

Kontoplanen er din virksomheds økonomiske landkort. Den indeholder alle de konti, du skal bruge for at bogføre og registrere hver eneste økonomiske transaktion korrekt. Med en god kontoplan får du nemt sat dine indtægter og udgifter i system.

Du kan skræddersy din egen plan, så den passer lige til det, din virksomhed har brug for.

En klar kontoplan gør bogføringen enkel og overskuelig. Den hjælper dig med at holde styr på aktiver, passiver, indtægtskonti og omkostningskonti. Det betyder, at det bliver lettere for dig at udarbejde årsregnskabet og få et komplet overblik over din virksomheds økonomi.

Moms

Moms er en afgift, som din virksomhed skal håndtere. Hver gang du sælger noget, lægger du 25% til prisen for varen i salgsmoms. Denne ekstra betaling går til staten, men først skal du indsamle den fra dine kunder.

Omvendt, når du selv køber varer til virksomheden, betaler du også moms. Denne indgående moms kan trækkes fra den moms, du skal afregne med SKAT.

Hvis du har solgt mere end du har købt, skal du betale forskellen i moms til SKAT. Har din virksomhed derimod købt mere end solgt, får du differencen tilbage. Bogføring af moms hjælper med at holde styr på disse beløb.

Det sikrer, at virksomheden betaler eller får tilbage det rigtige beløb i moms.

Skattefradrag

Du kan trække visse udgifter fra i skat som skattefradrag. Det mindsker din virksomheds indkomst og dermed skatten. Husk dog, at ikke alle udgifter giver fuldt fradrag. Nogle ting kan du kun trække delvist fra.

Det er vigtigt at kende reglerne.

Skat holder øje med om virksomheder følger reglerne for skattefradrag. De laver stikprøvekontroller. Hvis man ikke overholder reglerne, kan det koste dyrt i bøder. Så sørg for at bogføre alle dine udgifter korrekt.

Det hjælper dig med at få de fradrag, du har ret til.

Årets resultat

Årets resultat, også kendt som det regnskabsmæssige resultat, er en vigtig indikator for en virksomheds økonomiske præstation over et regnskabsår. Dette tal fremgår typisk på bundlinjen i virksomhedens resultatopgørelse og repræsenterer forskellen mellem virksomhedens samlede indtægter og samlede udgifter for det pågældende år.

For at beregne årets resultat, summerer man først virksomhedens indtægter, som primært består af salgsindtægter fra varer og tjenesteydelser. Herefter fratrækkes alle udgifter, herunder vareforbrug, lønudgifter, driftsomkostninger, afskrivninger på aktiver, og renteudgifter. Resultatet af denne beregning viser, hvorvidt virksomheden har haft et økonomisk overskud eller underskud i løbet af året.

Elektronisk bogføring og automatiseret digitalt bogholderi

Elektronisk bogføring gør det nemt at følge med i virksomhedens penge. Du kan hurtigt se, hvad du har til gode og hvad du skylder. Alt bliver mere gennemsigtigt. Med et godt bogføringssystem kan bogholderen let indtaste alle bilag.

Det sparer tid og mindsker fejl. Regnskabsprogrammer hjælper dig med at holde styr på moms og skat.

Automatiseret bogholderi tager hånd om gentagne opgaver. Systemet kan selv finde ud af, hvor bilag skal bogføres. Det betyder, at du kan bruge mindre tid på papirarbejdet. Din bankkonto kan også forbindes direkte til bogføringssystemet.

På den måde bliver alle transaktioner registreret med det samme.

Lær hvordan du bogfører og bliv bogholder

Itucation tilbyder et omfattende 6-ugers kursus i regnskab og bogføring, som omfatter praktisk undervisning i væsentlige økonomiske aspekter. Kurset er målrettet både nybegyndere og dem med en smule erfaring, der ønsker at forbedre deres færdigheder i bogføring og regnskab. Det er relevant for dig hvis du enten er virksomhedsejer eller ledig og ønsker at stå for bogføringen og lære hvordan man bogfører i praksis. Læs mere om kurset her.

Konklusion

Bogføring er ikke bare tal. Det er din virksomheds hjerte, hvor alt bliver optegnet. Med bogføring holder du styr på pengene, du tjener og bruger. Det hjælper dig også med at vise, at din virksomhed spiller efter reglerne.

Derfor er det smart at blive god til at bogføre – det betaler sig!

Ofte stillede spørgsmål

Hvad er bogføring og hvorfor er det vigtigt for din virksomhed?

Bogføring er en central del af virksomhedens økonomi, hvor dine indtægter og udgifter registreres. Inden for bogføring er det afgørende at anvende et nøjagtigt bogføringssystem for at få et overblik over din virksomheds økonomi. En dygtig bogholder står for bogføringen og sikrer, at alle økonomiske transaktioner er korrekt registreret.

Hvordan fungerer dobbelt bogholderi og hvad er kontoplanens rolle?

Dobbelt bogholderi er grundlaget for regnskab og bogføring. Det indebærer, at enhver økonomisk transaktion debiteres på en konto og krediteres på en anden. Kontoplanen er afgørende og opdeles i forskellige kategorier, herunder aktiver, passiver og udgifter. Den danner grundlaget for at give dig et retvisende regnskabsmæssigt resultat.

Hvorfor er det vigtigt at bogføre og registrere dine kvitteringer korrekt?

Bogføring og korrekt registrering af kvitteringer hjælper både små og mellemstore virksomheder i Danmark. Det giver dig et overblik over dine udgifter og indtægter, hvilket er helt konkret nødvendigt ved indrapportering til Erhvervsstyrelsen. Det er også vigtigt, når du skal betale skat og moms, da fejl i bogføringen kan føre til unødvendige problemer.

Hvad indebærer revision, og hvornår er det nødvendigt?

Revision er en proces, hvor en revisor undersøger din virksomheds økonomiske situation og regnskaber. Erhvervsdrivende virksomheder i Danmark har pligt til at bogføre og lave regnskaber, og nogle kan blive pålagt at gennemgå en revision. Dette sikrer, at dine regnskaber er retvisende og opfylder de nødvendige krav.

Kan et regnskabsprogram hjælpe mig med bogføringen?

Ja, et regnskabsprogram er en nyttig ressource, der hjælper dig med at forenkle din virksomhedens bogføring. Det giver dig mulighed for at bogføre og registrere økonomiske transaktioner effektivt, opbevare vigtige oplysninger som fakturaer og bankkontoudtog, og generelt give dig bedre kontrol over din virksomheds økonomi. Du kan også bruge det til at generere rapporter og holde styr på udgifter og indtægter. Hvis du er i gang med at bogføre eller ønsker at forbedre din bogføring i praksis, kan et regnskabsprogram være en uvurderlig ressource.

Er du interesseret i at høre mere om vores kurser?

Send os en uforpligtende henvendelse og hør mere om vores kurser.

Vi kontakter dig hurtigst muligt for nærmere vejledning.

Hør mere om vores kurser

Lav en uforpligtende henvendelse og hør mere om vores kurser. 

Vi kontakter dig for nærmere vejledning.