Konflikter og konflikthåndtering – hvad er det egentlig?

Er du ledig? Vi tilbyder også kurser.

Inden vi går i dybden med konflikthåndtering, så lad os først få defineret hvad en konflikt egentlig er. Efter at vi har defineret hvad en konflikt er, får du redskaber som du kan bruge til at minimere konflikter mellem dig og kollegaer, familie, venner etc.

Hvad er en konflikt?

Ordet konflikt stammer fra de latinske ord Conflictus og confligere, som henholdsvis betyder sammenstød og ”at støde sammen”. Konflikter kan derfor defineres som sammenstød og uoverensstemmelser, der indbefatter spændinger i og mellem to eller flere personer.

Overordnet kan man sige, at en konflikt involverer minimum to personer, hvorimellem der er en uoverensstemmelse samt en form for interaktion. Det er altså ikke nødvendigvis en konflikt, hvis to personer er sure på hinanden – det kræver en interaktion mellem personerne. Indimellem ses det dog, at det er selve interaktionen mellem parterne, som er årsagen til selve konflikten.

Ingen kan leve et liv helt uden konflikter. De er en naturlig del af livet og de kan udvikle sig i både en positiv eller negativ retning. Konflikter kan optrappes og derved blive større, eller de kan udvikle sig i den positive retning og blive mindre. Herunder ses et eksempel på konflikttrappen, hvor optrapning illustreres.

Konflikttrappen - Hvad er konflikthåndtering?

Når vi nu har fået fastslået hvad en konflikt egentlig er, så er vi klar til konflikthåndtering. Herunder ser vi nærmere på definitionen af konflikthåndtering og hvordan vi kan anvende dette til at løse konflikter.

Hvad er konflikthåndtering?

Konflikthåndtering handler om at udrydde og håndtere konflikter med henblik på at løse disse. Konflikthåndtering kan derfor defineres som en proces, hvor du begrænser konfliktens negative elementer og i stedet sætter fokus på de positive elementer, som en konflikt også indeholder.

Det er vigtigt at tage hånd om de konflikter du er en del af. Uløste konflikter vil påvirke dig og skabe en negativ indflydelse på din motivation og engagement i den givne situation. Dette gør sig gældende hvad end det er på arbejdet eller i privaten.

Det er derfor vigtigt, at du ikke lader konflikten intensivere, da det vil have negative konsekvenser for dig, såvel som for de andre involverede parter. Da mange konflikter dybest set bygger på misforståelser, handler det om at du/I skal forstå roden til problemet. Samtidig skal I forsøge at forstå hinanden og sætte jer i hinandens sted, så I undgår for mange antagelser og fordomme.

For at kunne løse konflikter bedst muligt, får du her nogle gode trips og tricks, som du kan benytte næste gang du står i sådan en situation.

6 gode tips til konflikthåndtering

  • #1 – Grib konflikten an med åbent sind

   Alle har forskellige holdninger og opfattelser af, hvordan den givne konflikt er opstået. For at citere den berømte talemåde/ordsprog; ”Enhver sag har tre sider – din, deres og sandheden”. For at løse konflikten, skal I derfor forsøge at finde et fælles grundlag. Dertil skal du gribe konflikten an med positivt sind og prøve at forstå modpartens synspunkt.

  • #2 – Reflektér over årsagen til konflikten

   Overvej hvad der kan have forårsaget konflikten og vær objektiv, når du reflekterer over hvordan dine ord og handlinger kan have bidraget til konflikten. Igen er det her vigtigt, at du forsøger at sætte dig i modpartens sted. Du bør samtidig overveje hvordan den givne situation kan håndteres anderledes og til det bedre i fremtiden.

  • #3 – Vær opmærksom på dit ordvalg

   For at undgå at optrappe konflikten yderligere, er det vigtigt du nøje overvejer dit ordvalg, så du ikke lægger skylden på modparten – hvad enten det er direkte eller indirekte. Ved at overveje dit ordvalg, kan du sagtens fortælle din side af sagen uden at pege fingre ad modparten.

  • #4 – Vær en god og anerkendende lytter

   I forsøget på at løse konflikten er det vigtigt, at du i dialogen er en god lytter, som anerkender modpartens følelse. Dette betyder ikke nødvendigvis, at du er enig.

  • #5 – Respektér forskelligheder

   Vi mennesker har alle forskellige personligheder, verdenssyn, kulturer og overbevisninger. Hvad der er rigtigt ifølge dig, kan virke uacceptabelt for en anden og derfor er det vigtigt at tage hensyn til disse faktorer.

  • #6 – Stop konflikten, så tidligt som muligt

   Inden I når for højt op ad konflikttrappen, så forsøg at tage en dialog med din modpart, så I sammen kan reflektere og finde årsagen til konflikten. Du viser stor velvilje overfor din modpart ved at udtrykke, at du håber I sammen kan løse konflikten og at du er villig til at gå på kompromis.

Vi håber, du nu har fået et overblik over hvad både en konflikt og konflikthåndtering er. Hvis du har brug for yderligere viden, samt praktiske værktøjer til konflikthåndtering, så er du velkommen til at deltage på vores 6 ugers kurser for ledige i kommunikation og interaktion med andre.

Du kan læse mere om kurset her:
Kommunikation i praksis – inkl. Office pakken

Som ledig har du mulighed for at søge din a-kasse eller dit jobcenter om at få kurset bevilget. Kontakt os for nærmere information og vejledning.
Du er velkommen til at kontakte os på tlf. 7027 2784 eller kurser@www.itucation.dk.

Camilla-itucation- bestil et kursus
Skrevet af Camilla Hansen

Hør mere om vores kurser for ledige

Send os en uforpligtende henvendelse og hør mere om vores kurser.

Vi kontakter dig hurtigst muligt for nærmere vejledning.

Hør mere om vores kurser

Lav en uforpligtende henvendelse og hør mere om vores kurser. 

Vi kontakter dig for nærmere vejledning.