Kunstig intelligens – hvad er det egentlig?

Er du ledig? Vi tilbyder også kurser.

Kunstig intelligens (AI) henviser til computerteknologier, der udviser intelligens, der ligner menneskelig kognitiv funktion, ved at anvende avanceret programmering og selv-lærende algoritmer. Denne teknologi kategoriseres i to hovedtyper: stærk AI, som besidder evnen til at tænke og forstå selvstændigt, og svag AI, der er designet til at udføre specifikke opgaver med ekspertise.

Data spiller en afgørende rolle i AI’s effektivitet; uden tilstrækkelige data kan systemerne ikke lære eller udvikle sig. Siden 2011 har AI revolutioneret flere områder ved at introducere taleaktiverede assistenter og banebrydende nye metoder til sprogoversættelse. I nutiden anvendes AI i en bred vifte af applikationer, fra autonom kørsel til avancerede sundhedsanalyser.

Turing-testen, opkaldt efter Alan Turing, er en metode til at bedømme en computers evne til at efterligne menneskelig tankegang og adfærd. Markante fremskridt inden for AI blev observeret i 2012 med udviklingen af talegenkendelse og igen i 2014 med forbedringer inden for sprogoversættelse. Fremadrettet forventes det, at AI teknologi kan bidrage til en potentiel økonomisk gevinst for Danmark på op til 35 milliarder kroner i 2030.

Læs mere, og få viden om kunstig intelligens, samt hvordan vi kan videreudvikle computere til at blive endnu mere intelligente og effektive.

Definition af kunstig intelligens

Kunstig intelligens (AI) har til formål at efterligne menneskelig tænkning og handlinger, hvilket indebærer at computere og systemer erhverver evnen til at udføre komplekse opgaver, der traditionelt har krævet menneskelig intelligens. Dette spænder over en række funktioner såsom talegenkendelse, beslutningstagning, problemløsning, og mere.

AI systemer anvender avancerede algoritmer og matematiske modeller til at analysere og behandle data, hvilket gør det muligt for dem at lære af tidligere erfaringer og blive mere effektive over tid. En af de mest bemærkelsesværdige evner ved AI er dens kapacitet til at simulere menneskelige sanser, hvilket gør det muligt for maskiner at genkende og fortolke billeder eller at lytte til og forstå sprog.

Gennem disse teknologier bliver AI-systemer løbende forbedret, hvilket udvider deres anvendelsesområder og gør dem til et værdifuldt værktøj i en bred vifte af industrier og applikationer

Hvad er kunstig intelligens?

Kunstig intelligens (AI) udgør et spændende og omfattende område, der fokuserer på udviklingen af maskiner med evnen til at imitere eller simulere menneskelig intelligens. Denne banebrydende teknologi er i færd med at revolutionere vores interaktion med verden, idet den tilbyder innovative løsninger på et bredt spektrum af udfordringer – fra almindelige dagligdagsopgaver til de mest avancerede videnskabelige problemer. AI’s alsidighed og evne til at forbedre beslutningsprocesser, effektivitet og præcision i diverse sektorer markerer den som en nøglefaktor i fremtidens teknologiske udvikling.

At opføre sig som et menneske

Kunstig intelligens (AI) stræber efter at simulere den menneskelige tankeproces gennem brugen af data og algoritmer. Disse maskiner er programmeret til at forstå sprog, genkende billeder og tackle komplekse problemstillinger, parallelt med at de har evnen til at lære fra erfaringer, meget ligesom mennesker gør.

Denne proces er kendt som maskinlæring, hvor AI-systemer udnytter omfattende datamængder for kontinuerligt at forbedre deres evner. Ved at efterligne menneskelig logik og sund fornuft, arbejder disse systemer med avanceret matematik og modeller for at “tænke” på måder, der ligner vores egne.

Dette er afgørende for, at AI kan integreres i vores dagligdag på intelligente og hjælpsomme måder, hvilket gør teknologien til en uundværlig ressource i en række forskellige anvendelser.

At tænke som et menneske

Kunstig intelligens forsøger at efterligne hvordan mennesker tænker. Maskiner bruger data og algoritmer til at forstå sprog, genkende billeder og løse problemer. De kan også lære af erfaringer ligesom vi gør.

Dette kaldes maskinlæring. Systemer med kunstig intelligens bruger store mængder information til at blive bedre til deres opgaver. De forsøger at kopiere vores måde at bruge logik og sund fornuft på.

AI-systemer arbejder med matematik og modeller for at tænke som os. Det er vigtigt, så de kan hjælpe i vores hverdag på smarte måder.

At tænke rationelt

Ved at undersøge kunstig intelligens (AI) inden for rammerne af rationel tænkning, fokuserer vi på, hvordan AI anvender logik og matematiske modeller til problemløsning. Dette omfatter at træffe optimale beslutninger baseret på den information, der er til rådighed. AI-systemer gætter ikke; de anvender derimod data og præcise algoritmer til at udlede klare løsninger. Denne tilgang er fundamentalt vigtig, da den muliggør forudsigelser og planlægning med høj præcision.

AI’s kapacitet til at analysere store datamængder hurtigt og med stor nøjagtighed gør den ekstremt effektiv til at identificere mønstre og tendenser, som mennesker måske ikke opdager. Dens evne til rationel tænkning gør den til en værdifuld ressource for samfundet, med potentiale til at forbedre systemer såsom trafikstyring og energiforvaltning.

Rationaliteten i AI ikke alene danner grundlag for bemærkelsesværdige fremskridt, men har også potentialet til at bidrage betydeligt til Danmarks økonomi i fremtiden, ved at levere løsninger, der kan optimere processer og reducere omkostninger på tværs af forskellige sektorer.

At opføre sig rationelt

Rationel tænkning er en afgørende komponent for kunstig intelligens (AI), men det er lige så vigtigt, at AI også handler rationelt. AI-systemer træffer intelligente beslutninger baseret på analyser af omfattende datasæt. For eksempel anvender selvkørende biler rationel beslutningstagning til at undvige potentielle ulykker og vælge den mest effektive rute, hvilket øger sikkerheden og effektiviteten på vejen.

Inden for aktiehandel udnytter AI teknologi markedets data til at foretage hurtige og logiske handelsbeslutninger. Denne kapacitet til at analysere markedstendenser i realtid og reagere øjeblikkeligt gør AI uundværlig for at maksimere investeringsafkast, samtidig med at den minimerer risici og sparer tid for investorer.

Disse anvendelser illustrerer, hvordan rationel handling baseret på en AI algoritme ikke kun bidrager til at forbedre operationelle processer, men også spiller en kritisk rolle i at sikre sikkerhed og effektivitet i komplekse og hurtigt skiftende miljøer.

Fakta om kunstig intelligens

Kunstig intelligens (AI) udvikler sig ved at analysere enorme datamængder for at identificere mønstre, der ofte er usynlige for det menneskelige øje. Dette gør det muligt for en robot og et stykke software at udføre opgaver med en effektivitet og præcision, der før var utænkelig.

AI-systemer varierer bredt i deres anvendelser; nogle er i stand til at genkende ansigter eller forstå tale, mens andre bistår læger i diagnosticering af sygdomme ved at analysere røntgenbilleder.

På et dybere niveau skelner vi mellem to typer af kunstig intelligens: stærk AI, der efterligner menneskelig tænkning, og svag AI, som er designet til at håndtere specifikke opgaver. Disse systemer forbedres kontinuerligt gennem interaktion med data, anvendelse af logik og matematiske principper for at træffe informerede beslutninger.

Stærk og svag kunstig intelligens

Kunstig intelligens (AI) opdeles i to kategorier: stærk og svag.

 • Stærk AI:
  • Fungerer med menneskelignende intelligens.
  • Har evnen til at forstå og lære selvstændigt.
  • Kan tænke og handle autonomt, løser komplekse udfordringer uden ekstern bistand.
  • Anvender viden og erfaring til at træffe beslutninger og lærer fra fejl over tid.
 • Svag AI:
  • Specialiseret i specifikke opgaver.
  • Genkender mønstre eller udfører sproglige assistentfunktioner.
  • Kræver detaljerede instruktioner for at operere og kan ikke håndtere uventede udfordringer uden ny programmering.
  • Fokuserer på at behandle en type data, som f.eks. tekst eller billeder, uden evnen til at lære ud over sin oprindelige programmering.

Hvorfor kunstig intelligens nu?

Kunstig intelligens (AI) har infiltreret vores hverdag, fra de smarte assistenter i vores smartphones til sofistikerede systemer inden for industrien. Denne teknologis rivende udvikling skyldes primært to faktorer: den teknologiske fremskridt og den enorme mængde data tilgængelig. Dataens overflod spiller en afgørende rolle i AI’s udvikling, idet større og mere varierede datasæt giver AI-systemer mulighed for at lære, forstå og forudsige med større præcision. Dyk ned i, hvordan AI omdanner vores verden nu, drevet af dataens kraft og teknologisk innovation.

Ingen data, ingen kunstig intelligens

For at kunstig intelligens kan lære og blive klogere, skal den have data. Data er som mad for AI. Uden data har den intet at arbejde med. Det er lidt som at prøve at bygge et hus uden mursten – det kan ikke lade sig gøre.

Computere og AI bruger data til at finde mønstre og lære fra erfaringer. Hvis der ikke er data, kan AI-systemer ikke trænes til at genkende stemmer, billeder eller forudsige hvad der sker i fremtiden.

En stor del af arbejdet med kunstig intelligens handler om at samle og organisere data, så AI kan bruge det smart.

Når et AI-system analyserer et mammogram og identificerer en formation som potentielt brystkræft, hvorefter menneskelig bekræftelse følger, lærer systemet at øge sandsynligheden for brystkræft ved fremtidige lignende observationer. Dette feedback-loop gør AI’en mere effektiv over tid. På den måde bliver den kunstige intelligens bedre og bedre til sin opgave. Kunstig intelligens forbedres ved at anvende logik, matematik og algoritmer til at træffe bedre beslutninger baseret på akkumuleret viden.

Lyd, tekst, billeder og video er også data

Kunstig intelligens har mulighed for at absorbere information fra lyd, tekst, billeder og videoer, hvilket beriger computeres forståelse af vores verden. AI udnytter disse data til opgaver som ansigtsgenkendelse og taleforståelse.

Billeder og videoer styrker robotter i deres evne til visuel opfattelse, mens tekster udruster dem med læsekompetencer. Denne kontinuerlige læring forbedrer AI’s intelligens dag for dag.

Lydindtryk omsættes til kommandoer, og tekstinput omdannes til respons i chatbots. Billeder fungerer som redskab til at opdage sygdomme på røntgenbilleder. Disse forskellige datatyper er essentielle for at forbedre præstationen af kunstig intelligens.

AI-systemer anvender denne forskelligartede informationsstrøm til at effektuere en bred vifte af opgaver, der gør vores daglige liv lettere.

Kunstig Intelligens er meget mere end teknologi

Kunstig intelligens er en banebrydende kraft, der transformerer vores verden. Den assisterer læger i diagnosticering, styrer selvkørende biler, forudsiger vejret og mestrer skak. Dette er mere end blot maskiner, der arbejder med øget hastighed.

AI absorberer og drager erfaringer på samme måde som mennesker, hvilket skaber en form for intelligens, der åbner op for nye muligheder. Den forenkler komplekse opgaver på tværs af forskellige industrier og fungerer som en hurtig informationsfinder. Derudover kan AI-systemer fungere som personlige assistenter for os alle.

Ansvarlig og sikker kunstig Intelligens

Det er afgørende, at kunstig intelligens (AI) opererer med etisk ansvar og ikke forvolder skade på mennesker. Dette indebærer, at AI-systemer skal overholde privatlivets fred og overholde alle gældende love. Prioriteringen er altid sikkerhed for at undgå omkostningskrævende fejl.

Det er essentielt, at mennesker altid har evnen til at forstå og styre AI.

Udviklere arbejder dedikeret for at sikre, at AI er pålidelig. De gennemgår omhyggeligt omfattende tests, inden systemerne implementeres i den virkelige verden. Desuden er det vigtigt, at AI kan give en forklaring på sine beslutninger, så vi kan have tillid til teknologien.

Ved at anvende matematik og formler og logik fastsætter vi strenge retningslinjer for AI, så den altid opfører sig på en korrekt og ansvarlig måde.

Kunstig Intelligens i forskellige indsatsområder

kunstig intelligens

Efter at have sikret ansvarlig brug af AI, er det tid til at se på alle de spændende områder, hvor kunstig intelligens gør en forskel. Her er nogle key steder, hvor AI laver store ændringer:

 • I sundhedsvæsenet hjælper AI med at opdage sygdomme hurtigt. Det kan også forudsige patienters fremtidige helbred.
 • I bilbranchen laver AI selvkørende biler. Disse biler kan se trafikken og reagere for at undgå ulykker.
 • Inden for musik skaber AI nye sange. Det kan endda komponere symfonier som store komponister.
 • Banker bruger AI som rådgivere. De hjælper kunder med at tage smarte beslutninger om penge.
 • I gaming verdenen slår AI mennesker i spil som skak og Go. Det viser, hvordan AI tænker klogt og hurtigt.
 • På filmsettet styrer AI kameraerne. Det sørger for perfekte optagelser hver gang.
 • Til sportsbegivenheder analyserer AI spillernes performance. Så ved trænerne præcis hvad de skal forbedre.
 • På kontoret sorterer og svarer AI på e – mails. Det sparer folk for meget tid.
 • I uddannelse giver AI elever personlig læring. Det kan tilpasse sig, så hver elev lærer bedst.

Historiske milepæle i kunstig intelligens udvikling

Kunstig intelligens (AI) har en spændende historie fyldt med banebrydende øjeblikke, der har formet teknologien og dens anvendelser. Lad os dykke ned i nogle af de mest betydningsfulde milepæle i AI’s udvikling.

Dyb læring-revolution

Dyb læring har forvandlet landskabet for kunstig intelligens og blev en kraftfuld løsning til komplekse problemer i 2011. Dette tilgang benytter neurale netværk, der trækker på store mængder data.

Disse netværk kan nu genkende mønstre og træffe beslutninger næsten på samme måde som mennesker.

De fremskridt, der er opnået, er tydelige, idet talegenkendelse er blevet betydeligt forbedret. Computere forstår nu næsten alt, hvad vi siger til dem. Oversættelsesprogrammer er blevet mere effektive, og sprogbarrierer er blevet nedbrudt, hvilket gør det lettere at kommunikere med mennesker fra hele verden.

Selv i komplekse biologiske processer som proteinfoldning har dyb læring gjort betydelige fremskridt, hvilket gør vores teknologi stadig smartere.

2011: Mønstergenkendelse

I 2011 skete der et afgørende gennembrud inden for kunstig intelligens. Et dedikeret team opnåede bemærkelsesværdige resultater med AlexNet, og det blev tydeligt, at neurale netværk kunne forbedre mønstergenkendelse. Forskningen blev baseret på billedmateriale, der blev brugt til at træne computeren.

Denne udvikling hjalp maskiner med at se og forstå verden på en mere menneskelignende måde.

AlexNet introducerede dyb læring i klassifikationen af fotos og overgik andre computerprogrammer i en konkurrence. Nu var computere i stand til at genkende objekter som katte, hunde og meget mere på billeder.

Dette betydningsfulde skridt fremad styrkede kunstig intelligens og satte scenen for videreudviklingen, herunder talegenkendelse i 2012.

2012: Talegenkendelse

Efter gennembruddet inden for mønstergenkendelse i 2011, tog kunstig intelligens et enormt skridt fremad i 2012 med talegenkendelse. Her begyndte det rekursive neurale netværk at erstatte de ældre, skjulte Markov-modeller.

Disse nye netværk gjorde computere markant bedre til at forstå og genkende menneskelig tale. De bidrog til at forbedre maskiners evne til at genkende ord og sætninger præcist. Dette år blev et vendepunkt i vores teknologiske udvikling.

Nu kunne mennesker tale direkte til deres enheder og forvente at blive forstået, hvilket markant ændrede måden, vi anvender teknologi på.

2014: Maskinoversættelse

Efter de store fremskridt inden for talegenkendelse i 2011, tog kunstig intelligens endnu et stort skridt i 2014 med maskinoversættelse. Denne avancerede teknologi forandrede vores måde at kommunikere på, idet den gjorde det muligt at oversætte mellem sprog hurtigere og mere præcist.

Dette bidrog til en bedre forståelse mellem mennesker på tværs af sprogbarrierer. Virksomheder begyndte at anerkende potentialet og begyndte at implementere maskinoversættelsesværktøjer, hvilket skabte muligheder for globalt samarbejde uden sprogbarrierer.

Maskinoversættelse styrkede kunstig intelligens’ rolle i vores daglige liv.

2015: AI-agenter til spil

Efter at have brudt sprogbarrierer i 2014, tog kunstig intelligens endnu et betydningsfuldt skridt i 2015 med introduktionen af AI-agenter til spil. Disse intelligente systemer kunne spille komplekse spil mod mennesker og forbedre deres færdigheder efter hver runde.

De viste sig at være mestre i spil som skak og Go, som tidligere havde udfordret computere. Disse avancerede AI-agenter ændrede vores opfattelse af strategi og læring i spil.

De demonstrerede, at kunstig intelligens ikke blot kunne efterligne menneskelig intelligens, men også udfordre den. AI-agenterne blev afgørende for at gøre kunstig intelligens en uundværlig del af vores hverdag.

2018: Sprogmodeller

Efter AI-agenterne tog kunstig intelligens yderligere et skridt i 2018 med udviklingen af sprogmodeller som BERT og GPT. Disse modeller begyndte at forstå og anvende sprog på måder, der lignede menneskelig adfærd.

De lærte af store mængder tekst og blev bedre til at opfange mønstre i sprogbrugen. Dette gjorde det muligt for computere at udføre en lang række opgaver, herunder oversættelse af tekst, besvarelse af spørgsmål og endda generering af artikler.

Disse fremskridt skyldes kraftig databehandling og avanceret matematik. Sprogmodeller har åbnet dørene for nye anvendelser af kunstig intelligens i vores dagligdag.

2018: Proteinfoldning

I 2018 tog kunstig intelligens endnu et markant skridt med proteinfoldning, som blev revolutioneret af DeepMind’s AlphaFold. Denne teknologi kunne forudsige, hvordan proteiner folder sig, hvilket er afgørende for forståelse af sygdomme og udviklingen af medicin.

AlphaFold anvender store datamængder og komplekse matematiske beregninger for at forudsige proteinformation. Mange forskere anvender nu AlphaFold til at udforske kroppens fundamentale byggesten, og det demonstrerer, hvordan kunstig intelligens kan gavne videnskaben.

2021: Billedgenerering

I 2021 nåede kunstig intelligens et nyt højdepunkt med billedgenerering. AI-systemer lærte at skabe billeder, der ligner ægte fotografier. De er nu i stand til at designe kunstværker og endda generere ansigter af mennesker, der ikke eksisterer i virkeligheden.

Dette har åbnet op for utallige nye muligheder inden for design, kunst og underholdning. Maskiner bruger data og avancerede algoritmer til at forstå og reproducere forskellige kunstneriske stilarter. Teknologien bag billedgenerering udvikler sig hurtigt takket være dyb læring og neurale netværk.

Disse bemærkelsesværdige fremskridt i billedgenerering illustrerer, hvor langt kunstig intelligens er kommet i vores tid.

Konklusion

Kunstig intelligens revolutionerer vores verden ved at give computere evnen til at tænke og handle på helt nye måder. Det berører vores dagligdag på mange måder, ofte uden at vi er klar over det. Kunstig intelligens har potentiale til at adressere og løse store udfordringer, og det åbner op for utallige muligheder.

At tænke på, hvad fremtiden bringer med denne teknologi, er både spændende og fascinerende.

Ofte stillede spørgsmål om artificial intelligence

Hvad handler stærk kunstig intelligens om?

Stærk kunstig intelligens refererer til en form for kunstig intelligens, der kan udføre komplekse opgaver på en måde, der ligner menneskelig tænkning. Det er en teknologi, der bruges inden for kunstig intelligens (AI), og den bruges til at simulere kognitive ræsonnementer og genkende mønstre.

Hvad er AI Denmark, og hvordan bidrager de til udviklingen af kunstig intelligens?

AI Denmark er en organisation, der fokuserer på at fremme brugen af kunstig intelligens i Danmark. De arbejder med forskellige teknologier og videnskaber inden for kunstig intelligens for at finde den korteste vej til bedre medicinsk behandling og bruge kunstig intelligens til at forudsige resultater baseret på store mængder data.

Hvordan kan ChatGPT hjælpe som en form for kunstig intelligens assistent?

ChatGPT er en af de mange assistenter, der anvender AI til at chatte med brugere. Den kan simulere menneskelig samtale og bruge kunstig intelligens til at genkende mønstre i brugerens input og give relevante svar.

Hvad er Turings test, og hvorfor er den relevant inden for kunstig intelligens?

Turings test er en definition af kunstig intelligens, der blev foreslået af Alan Turing. Det handler stort set altid om at få computere og robotter til at simulere menneskelig ræsonnement og overveje, om en maskine kan overbevise en dommer om, at den er et menneske baseret på dens svar

Kan kunstig intelligens genkende mønstre i data og bruge dem til at forudsige resultater?

Ja, kunstig intelligens kan genkende lignende prikker i data ved brug af avancerede matematiske formler og computerprogrammer. Den anvender AI-teknologier som maskinlæring og deep learning til at trænes i at finde mønstre og sandsynligheder i data, og dette kan være relevant inden for en bred vifte af områder, inklusive medicinsk forskning og videnskabelig graf analyse.

Hør mere om vores kurser for ledige

Send os en uforpligtende henvendelse og hør mere om vores kurser.

Vi kontakter dig hurtigst muligt for nærmere vejledning.

Hør mere om vores kurser

Lav en uforpligtende henvendelse og hør mere om vores kurser. 

Vi kontakter dig for nærmere vejledning.