Kurser for ledige der virker

Er du ledig? Vi tilbyder også kurser.

62% i arbejde

62% var kommet i arbejde, og næsten 2/3 af dem var gået i arbejde indenfor 3 måneder efter kursets afslutning.
For langt størsteparten af de kursister, der gik i arbejde efter kurset, gik det hurtigt. (Vi gør opmærksom på, at denne undersøgelse er foretaget i 2012).

Ved kursets start var samtlige kursister arbejdssøgende. Men af de kursister, der kom i arbejde indenfor det første år efter kurset, var 62% i arbejde indenfor de første 3 måneder, yderligere 21% kom i arbejde indenfor 6 måneder. Og yderligere 17% gik i arbejde mellem 6 måneder og 1 år efter kursets afslutning.

Der er smalhans i de fleste brancher, og det har medført, at konkurrencen er skærpet, og der er lidt længere mellem de gode jobs. Det er derfor vigtigt, at du danner dig et kurser-for-ledige_graf_62%realistisk billede af de kompetencer, du mangler for at komme nærmere drømmejobbet. Det er her, 6-ugers kurser til ledige kommer ind i billedet.


6-ugers kurser: der er ikke altid hold i den negative hype

Indenfor den seneste tid har man fra flere hold sat spørgsmålstegn ved, hvorvidt et 6-ugers selvvalgt kursus overhovedet kan hjælpe den enkelte ledige med at komme i job. Faktisk kunne vi læse i videnskab.dk medio oktober, at ”..() uddannelse som f.eks. opkvalificerende kurser har negativ effekt på arbejdsløshed”. Artiklen citerede to rapporter udgivet af Arbejdsmarkedsstyrelsen . De 2 omtalte rapporter påpeger dog faktisk også, at visse tiltag medfører positive beskæftigelseseffekter. Samt at den individuelle lediges arbejdsmarkedsparathed spiller en stor rolle i forhold til, om et efteruddannelsesforløb kan skaffe den ledige i arbejde. Det nævnes også, at ”..() den rette aktivering kunne øge de lediges kvalifikationer, hvilket igen vil øge efterspørgslen efter deres arbejdskraft ”. Dette er faktisk et centralt punkt i diskussionen – og også et af de sværeste – for hvordan definerer vi ’den rette’ aktivering.*

* Se kilde her

Itucations kursister kommer i arbejde

Ifølge kursusvirksomheden Itucations direktør Søren Metzsch afhænger den rette aktivering af matchet mellem den individuelle lediges profil og typen af uddannelsesaktivering. Som han siger, er det essentielt, at kurset styrker den lediges egen kompetence-profil, og kan bidrage til at lukke hullet mellem den lediges egne eksisterende kompetencer og de kompetencer, der kræves til den type jobprofil, den ledige ønsker at søge. Der må være noget om snakken. For Itucation har gennem de sidste 3 år udbudt IT specialist-kurser med fokus på Microsoft teknologier til ledige IT folk og har oplevet, at størstedelen af kursisterne rent faktisk er kommet i arbejde efter kurset.

 

Tørre tal på bordet: Hvordan det gik for Itucations egne 6-ugers kursister?

For at få et helt klart billede af resultaterne besluttede Itucation i september 2012 at få nogle konkrete tal på bordet og lave en CATI undersøgelse over de resultater, Itucations egne kursister havde opnået. Der blev sat særligt fokus på antallet af kursister, der havde fundet job efter kursets afslutning.

Resultate{“type”:”block”,”srcClientIds”:[“0a080c8f-3d32-439b-9842-a40590787dff”],”srcRootClientId”:””}rne var faktisk overraskende gode i betragtning af den generelle situation på arbejdsmarkedet: 62% var kommet i arbejde, og næsten 2 tredjedele af dem var gået i arbejde indenfor tre måneder efter kursets afslutning.

 

Kom hurtigt i arbejde

kurser_for_ledige_der_virker_graf

For langt størsteparten af de kursister, der gik i arbejde efter kurset, gik det hurtigt.

Ved kursets start var samtlige kursister arbejdssøgende. Men af de kursister, der kom i arbejde indenfor det første år efter kurset, var 62% i arbejde indenfor de første 3 måneder, yderligere 21% kom i arbejde indenfor 6 måneder. Og yderligere 17% gik i arbejde mellem 6 måneder og 1 år efter kursets afslutning.

 

Hvilke kurser hittede?

kurser-for-ledige-diagram-kurser

Ud af de kursister, der var gået i arbejde, var den største andel deltagere på server kurset – skarpt efterfulgt af deltagere på .NET kurset. Dette skal naturligvis ses i relation til, at disse hold er meget populære og at de kompetencer, kursisterne opnår, er meget efterspurgte på arbejdsmarkedet.

 

 

5 faktorer: Derfor virker vores kurser

Hvad er det så, der gør, at netop Itucations kurser virker? Itucations direktør har et godt bud på dette. Der er – siger han – 5 faktorer, der spiller en særlig rolle i succeshistorien:

  1. Et godt match mellem kursets indhold og kursisternes karrieremuligheder
  2. Kursisternes egen faglighed
  3. Muligheden for at opnå professionelle certificeringer der er efterspurgt på arbejdsmarkedet
  4. Intensiv klassebaseret undervisning fra 9 til 15 og dygtige undervisere med såvel teoretisk som praktisk erfaring i stoffet.
  5. Kursisternes egen motivation, drive og arbejdsindsats.Dette er de essentielle ingredienser i opskriften på success.

Læs mere her om Itucations kurser til ledige

Er du interesseret i at høre mere om vores kurser?

Send os en uforpligtende henvendelse og hør mere om vores kurser.

Vi kontakter dig hurtigst muligt for nærmere vejledning.

Hør mere om vores kurser

Lav en uforpligtende henvendelse og hør mere om vores kurser. 

Vi kontakter dig for nærmere vejledning.