Programmering – hvad er det?

Er du ledig? Vi tilbyder også kurser.

Hvad er programmering?

Programmering (også kaldet kodning eller udvikling – kært barn har mange navne) dækker over udvikling af software og applikationer m.m. Med programmering skaber du f.eks. en applikation og denne applikation skal besidde givne funktioner. Formålet med en applikation, program eller software er netop at modtage data, udføre et givent job på baggrund af disse data for derefter at levere output-data til brugeren. For at fortælle softwaren hvordan disse opgaver skal udføres anvendes programmeringssprog. Der findes en række forskellige programmeringssprog, men alle er kunstige sprog, som består af sætninger og ord, der har specifik betydning og kan forstås af computeren. Eksempler på udbredte programmeringssprog er Java, C#, JavaScript m.fl.

Hvad er programmering?Selve udviklingen af et program eller en applikation dækker over en proces. Denne proces består af skrivning af kildekode (tekst skrevet i programmeringssprog), test, fejlretning (debugging), samt vedligeholdelse af kildekoden. Programmeringen er en del af den overordnede systemudviklingsproces. Forudsætningen for at programmere en succesfuldt software er derfor først og fremmest at analysere hvilke krav systemet skal dække hos brugeren (kravspecifikation). Når kravspecifikationen er på plads, kan systemet designes og programmeres.

Hvad er JavaScript?

JavaScript er, som tidligere nævnt et programmeringssprog og dette sprog anvendes som en del af en række webbrowsere, samt til spiludvikling, server-side programmering og udvikling af mobil- og desktop applikationer. JavaScript er ét af verdens mest anvendte programmeringssprog og dette skyldes bl.a., at sproget er både dynamisk og gratis. JavaScript er sammenlignet med andre programmeringssprog relativt simpelt at benytte, men det besidder også en vis skrøbelighed. Glemmer du blot et enkelt tegn, vil den vise fejl. Det er derfor vigtigt at holde tungen lige i munden for at undgå at lave fejl – laver du først en fejl, vil du kunne bruge lang tid på at finde frem til hvor den specifikke fejl er begået.

JavaScript anvendes også på mange hjemmesider. Her skrives JavaScript direkte i hjemmesidens HTML-filer, hvilket bevirker at hjemmesiden bliver læst og tolket korrekt af den pågældende browser. Fordelen ved JavaScript i forbindelse med hjemmesider er også, at du ved brugen af programmeringssproget kan udarbejde interaktive funktioner. Man kan derved sige, at JavaScript medvirker til at gøre HTML-koden mere dynamisk og derigennem opnår du en mere brugervenlig hjemmeside. Men hvad er HTML så? Det får du svaret på herunder.

Hvad er HTML?

HTML står for HyperText Markup Language og det betegnes som et opmærkningssprog. Formålet med HTML er at strukturere og bestemme udseendet på f.eks. en hjemmeside. Eksempelvis anvendes HTML til at markere en given tekst som en overskrift, opsætte punktopstilling og skabe hyperlinks. HTML består af tags – disse tags består af < og >, samt et givent tagnavn i midten. Du skal altid anvende at og . Et eksempel på et tag kan være h1. Ved at skrive h1 i både start- og sluttaget gør du teksten i midten til en overskrift (heading).

Hvad er HTML?

Opmærkningssproget HTML anvendes ofte sammen med JavaScript og CSS – disse er med til at udvide mulighederne for design og inputs. Gennem tiden er der udarbejdet en række forskellige versioner af HTML. Den seneste version er HTML5 og denne blev offentliggjort i 2014. Ét af formålene med HTML5 er at reducere behovet for plugin-baserede RIA-teknologier, som eksempelvis Microsoft Silverlight, Adobe Flash, Sun JavaFX m.fl.

Hvad er ASP.NET?

ASP.NET er et gratis webframework, som du kan anvende til udarbejdelse af hjemmesider og applikationer ved hjælp af JavaScript, HTML5 og CSS. Det er en open-sourceteknologi, som er udviklet af Microsoft. Du kan anvende ASP.NET til at skabe interaktive og dynamiske hjemmesider, webservices og webapplikationer. ASP.NET er en hurtig teknologi, og derfor vil du opleve, at dine webapplikationer/hjemmesider loader yderst hurtigt.

ASP.NET udføres på en server, hvilket betyder at al kode og indhold sendes fra din web-server til browseren, når en bruger f.eks. efterspørger din hjemmeside. Hjemmesider og webapplikationer, som bygger på ASP.NET kan programmeres i flere forskellige sprog, hvoraf ét af de mest anvendte er C#.

Vi håber du her har fået et bedre overblik over programmering og webudvikling. Hvis du har brug for yderligere viden, samt praktiske kompetencer inden for netop programmering, så har du mulighed for at deltage på vores ASP.NET MVC 5 programmeringskursus. Kurset afholdes både i København og Aarhus – læs mere herunder.

Vi tilbyder også andre kurser i programmering hos Itucation. Læs mere her!

Som ledig har du mulighed for at søge dit jobcenter om at få kurset bevilget. Kontakt os for nærmere information og vejledning. Du kan kontakte os på tlf. 7027 2784 eller kurser@itucation.dk.

Camilla-itucation- bestil et kursus
Skrevet af Camilla Hansen

Er du interesseret i at høre mere om vores kurser?

Send os en uforpligtende henvendelse og hør mere om vores kurser.

Vi kontakter dig hurtigst muligt for nærmere vejledning.

Hør mere om vores kurser

Lav en uforpligtende henvendelse og hør mere om vores kurser. 

Vi kontakter dig for nærmere vejledning.