Hvad er en server?

Er du ledig? Vi tilbyder også kurser.

Hvad er en server?En server kan betegnes som en enhed, der giver funktionalitet og deler sine ressourcer med andre klienter, eksempelvis programmer eller computere. En server kan tilbyde en række forskellige funktionaliteter og disse bliver oftest omtalt som tjenester. En servers tjenester kan f.eks. dække over deling af ressourcer og data mellem klienter. Det er muligt for en enkelt server at betjene flere klienter, og samtidig er det også muligt for en enkel klient at benytte flere servere.

En server kan betragtes, som en del af klient-servermodellen, hvor serveren leverer data til klienter. Kommunikationen mellem server og klient foregår som anmodning og svar, hvor en klient afgiver en anmodning til serveren, som derefter udfører den givne handling og sender et svar retur til klienten. Der findes en lang række forskellige typer servere, og de mest gængse er webservere, databaseservere, filservere, applikationsservere m.fl.

Forskellige servertyper

Servertype Formål/Beskrivelse Klient
Webserver En webserver er vært for hjemmesider og det er dette, der gør internettet (World Wide Web) muligt. Hver hjemmeside er tilknyttet én eller flere webservere. Alle enheder med en webbrowser.
Proxyserver Proxy betyder stedfortræder og derfor agerer en proxyserver, som mellemmand mellem klient og server. Proxyserveren tager imod trafikken fra klienten og videresender dette til serveren. Årsagerne til at benytte proxyservere dækker bl.a. over filtrering, kontrol af indhold, forbedring af ydelsen m.m. Enhver netværksenhed.
Mailserver En mailserver gør det muligt at kommunikere via e-mail på akkurat samme måde, som et postkontor muliggør kommunikation med sneglepost. Modtagere og afsendere af e-mails.
Filserver Denne type server deler filer, mapper og lagerplads via et netværk. Netværksenheder, men også lokale programmer.
Databaseserver En databaseserver administrerer og deler enhver form for database via et netværk. En database defineres som organiserede datasamlinger med foruddefinerede egenskaber, som kan vises i en tabel. Regneark, regnskabsprogrammer eller ethvert program, der forbruger velorganiseret data i store mængder.
Applikationsserver Denne server type er vært for webapplikationer. Den giver brugerne mulighed for at anvende applikationerne uden selv at skulle installere en kopi på deres computer. Alle enheder med en webbrowser.

Internettets struktur er mere eller mindre baseret på klient-servermodellen. Der findes utallige servere, som er forbundet med internettet. Hver eneste handling, der udføres på nettet, kræver én eller flere interaktioner med én eller flere servere. Der findes dog enkelte undtagelser, eksempelvis telefoni-tjenester (Skype m.m).

Er du interesseret i at lære mere om servere og IT infrastruktur?

Som ledig har du mulighed for at deltage på et af vores 6 ugers kurser. Herunder kan du se hvilke kurser vi tilbyder:

Som ledig har du mulighed for at søge din a-kasse eller dit jobcenter om at få kurset bevilget. Kontakt os for nærmere information og vejledning. Du kan kontakte os på tlf. 7027 2784 eller kurser@itucation.dk.

Camilla-itucation- bestil et kursus
Skrevet af Camilla Hansen

Hør mere om vores kurser for ledige

Send os en uforpligtende henvendelse og hør mere om vores kurser.

Vi kontakter dig hurtigst muligt for nærmere vejledning.

Hør mere om vores kurser

Lav en uforpligtende henvendelse og hør mere om vores kurser. 

Vi kontakter dig for nærmere vejledning.