Hvad er nøgletal og hvilke skal du have styr på?

Er du ledig? Vi tilbyder også kurser.

Hvad er økonomiske nøgletal?

Økonomiske nøgletal anvendes til regnskabsanalyse og beskriver virksomhedens økonomiske situation og indtjeningsevne. Disse tal viser derfor virksomhedens udvikling og viser hvor der evt. er brug for optimering. Nedenfor finder du de mest centrale nøgletal, som du skal kende, hvis du arbejder eller ønsker at arbejde med regnskab og bogføring.

Hvordan beregner man nøgletal?

Afkastningsgrad indikerer hvorvidt virksomheden kan generere overskud med den indskudte kapital. Afkastningsgraden beskriver altså virksomhedens forretning af sin investerede kapital. Afkastningsgraden kaldes også ROI (return of investment) og udregnes således:

Afkastningsgrad - nøgletal

Overskudsgrad beskriver hvor stor en del af omsætningen, der rent faktisk bliver til overskud. Overskudsgraden illustrerer hvorvidt virksomheden er god til at tilpasse sine omkostninger til indtægterne. Er overskudsgraden høj, er virksomheden god til at holde omkostningerne nede og dette betyder større overskud. Overskudsgraden beregnes således:

Overskudsgrad

Egenkapital forrentning illustrerer forrentningen af den indskudte kapital. Er dette nøgletal lavere end afkastningsgraden, taber virksomheden på fremmedkapitalen, og omvendt. Nøgletallet kaldes også ROE (return of equity) og formlen ser ud som følgende:

Egenkapital forrentning

Dækningsgraden skildrer hvor stor en andel af omsætningen, virksomheden har til at dække faste omkostninger. Såfremt dækningsgraden er høj, betyder dette at virksomheden ikke har haft mange variable omkostninger. Er dækningsgraden derimod lav, har virksomheden haft mange variable omkostninger. Herunder ses formlen for udregningen af dækningsgraden:

Dækningsgrad - nøgletal

Nulpunktsomsætningen fortæller hvor meget virksomheden som minimum skal indtjene i løbet af året for at gå i nul. Med andre ord, viser tallet hvad virksomheden skal omsætte for, før alle virksomhedens udgifter er dækket.

Nulpunktsomsætning

Soliditetsgraden er et nøgletal, der beskriver virksomhedens evne til at klare et større tab. Resultatet af nedenstående formel viser hvor meget kapital virksomheden kan tåle at miste uden at skulle røre dens fremmedkapital.

Soliditetsgrad

Likviditetsgraden illustrerer forholdet mellem virksomhedens omsætningsaktiviteter og kortfristede gæld. Dette nøgletal giver derfor virksomheden en indikation af hvorvidt de har råd til at betale regninger og evt. gæld. Jo højere likviditetsgraden er, jo større er virksomhedens betalingsevne.

Likviditetsgrad - Hvad er nøgletal

Er du interesseret i at lære mere om nøgletal og regnskab, så har du mulighed for at deltage på et af vores nedenstående regnskabskurser. Som ledig har du mulighed for at søge kurset gennem din a-kasse eller dit jobcenter. Kontakt os for nærmere information og vejledning.

» Regnskab & bogføring inkl. Dynamics 365, e-conomic & Excel

» Økonomistyring i praksis inkl. e-conomic & Excel

» Regneark til økonomistyring inkl. e-conomic & Excel

» Erhvervsøkonomi i praksis

Camilla-itucation- bestil et kursus
Skrevet af Camilla Hansen

Er du interesseret i at høre mere om vores kurser?

Send os en uforpligtende henvendelse og hør mere om vores kurser.

Vi kontakter dig hurtigst muligt for nærmere vejledning.

Hør mere om vores kurser

Lav en uforpligtende henvendelse og hør mere om vores kurser. 

Vi kontakter dig for nærmere vejledning.