Hvad er PRINCE2®? Lær alt om PRINCE2 indenfor projektledelse

Er du ledig? Vi tilbyder også kurser.

Står du overfor at lede et projekt, men er usikker på, hvordan du bedst griber det an? PRINCE2 er en internationalt anerkendt metode til projektstyring, der giver dig struktur og værktøjer til effektivt at lede dine projekter.

I denne artikel vil vi guide dig igennem PRINCE2-metoden og vise, hvordan den kan skabe værdi for dit næste projekt. Bliv klogere på PRINCE2 og tag dit projektlederskab til næste niveau!

Hvad er PRINCE2-metoden?

PRINCE2 er verdens mest udbredte og anerkendte metode til projektstyring, og står for Projects IN Controlled Environments. Det er en struktureret projektledelsesmetode, som giver et sæt af instruktioner, der guider dig gennem alle faser i et projekt.

PRINCE2-metoden kan fra den første idé til projektets afslutning, hjælpe dig med at planlægge, styre og levere resultater mere effektivt. 

Metodepakken er baseret på bedste praksis og er designet til at være fleksibel, så den kan tilpasses alt efter projektets størrelse, kompleksitet, relevans og risici og kan derfor anvendes til alle typer projekter. PRINCE2 anvender syv principper – herunder fortsat forretnings retfærdiggørelse og læring fra erfaring – som er grundlaget for metoden og skal følges for at et projekt kan kaldes en PRINCE2-projekt.

Metoden fremmer også bedre kommunikation mellem alle medlemmer af et projektteam ved at definere roller og ansvar tydeligt. Dette sikrer, at alle ved præcis, hvad der forventes af dem, og hvordan deres opgaver bidrager til projektets samlede mål.

Med PRINCE2 kan projekter gennemføres med større kontrol over ressourcer og risici, hvilket giver bedre chancer for at opnå de ønskede resultater.

Hvem er PRINCE2-metoden relevant for?

PRINCE2-metoden hjælper projektledere og teams med at håndtere deres projekter effektivt, uanset branchen eller projektets størrelse. Dette gør den til et ideelt værktøj for alle typer organisationer, der ønsker at forbedre deres projektstyring og opnå bedre resultater.

Med dens fleksibilitet kan metoden tilpasses forskellige projektmiljøer og kompleksitetsniveauer, hvilket sikrer, at både små og store virksomheder kan drage fordel af dens strukturerede tilgang i deres konkrete business case.

PRINCE2 tilbyder enhver, der ønsker at optimere projektledelse, en sikker og effektiv styring af ressourcer og risici. Certificeringen ophøjer den enkelte projektleders færdigheder og giver dem redskaberne til at levere succesfulde projekter.

Organisationer der arbejder med innovation, bæredygtighed eller teknologisk udvikling vil også finde stor værdi i PRINCE2, da den understøtter klare kommunikationslinjer og solid projektplanlægning.

Bliv projektleder på 6 uger med et kursus

Drømmer du om at blive projektleder og styre komplekse projekter til succes? Med Itucations intensive 6-ugers kursus i projektledelse kan denne drøm blive til virkelighed. Dette omfattende kursus dækker alle aspekter af projektledelse, inklusiv agil projektledelse og projektøkonomi, og er skræddersyet til at forberede dig på de udfordringer, moderne projektledere står overfor.

Kurset tager udgangspunkt i både teoretisk viden og praktiske færdigheder, sikrer at du bliver klædt godt på til at håndtere alle faser af projektledelse – fra idégenerering til afslutning. Du vil lære, hvordan du anvender agile metoder til at fremme fleksibilitet og effektivitet i dine projekter, samt hvordan du styrer projektøkonomien for at sikre, at dine projekter leveres indenfor budget og tidsrammer.

Læs alt om kurset her.

Hvilke kurser i PRINCE2® findes der?

For at mestre PRINCE2-metoden og tage din projektledelse til næste niveau, er det værd at overveje relevant kursus og certificering – dyk ned i mulighederne og se, hvordan de kan styrke dine kompetencer.

PRINCE2® Foundation

PRINCE2® Foundation giver dig en fast grund under fødderne, når det kommer til projektledelse. Med dette kursus lærer du de basale elementer i PRINCE2-metoden, hvilket sætter dig i stand til at håndtere projekter med en struktureret tilgang.

Det er det første skridt på stigen inden for PRINCE2-certificering og åbner døren for videre uddannelse.

Dette akkrediterede niveau sørger for, at deltagerne forstår principperne, processerne og temaerne, der er afgørende for succesfuld projektledelse. Kurset er bygget op således, at det kan tilpasses forskellige projekttyper og virksomhedens behov, hvilket gør det anvendeligt overalt i erhvervslivet.

Uanset om du er ny i projektledelse eller ønsker en solid certificering, er PRINCE2® Foundation et ideelt valg.

PRINCE2® Practitioner

PRINCE2® Practitioner-niveauet er til dig, der vil tage skridtet videre inden for projektledelse og dykke ned i de mere avancerede aspekter af PRINCE2-metoden. Med denne certificering får du kompetencerne til at anvende og tilpasse PRINCE2-metoden i en række komplekse projektsituationer, effektivt og med øje for detaljen.

Uddannelsen udstyrer dig med værktøjer og teknikker, der er kritiske for at håndtere store risikofyldte projekter og sikre at ledelsesteams arbejder sammen mod projektets mål.

Ved at blive certificeret på Practitioner-niveauet viser du, at du kan omsætte teorien fra Foundation-niveauet til praktisk styring af et projekt. Du bliver i stand til at skabe en struktureret ramme omkring dine projekter, som øger fremdriften og reducerer risici.

Næste trin kunne være at gå videre til PRINCE2 Agile® Practitioner for en endnu dybere forståelse af, hvordan agile metoder kan integreres med PRINCE2’s strukturer.

PRINCE2 Agile® Practitioner

PRINCE2 Agile® Practitioner er for dig, der ønsker at mestre kombinationen af struktur fra PRINCE2 og fleksibiliteten i agile metoder. For at opnå denne certificering kræves kendskab til grundlæggende projektledelse. Du får værktøjer til bedre at håndtere store risikofyldte projekter ved at integrere PRINCE2 med agile tilgange som Scrum og Kanban. Certificeringen giver dig en solid forståelse for, hvordan disse to verdener kan forenes, så du opnår både kontrol og smidighed i dit projektmiljø.

PRINCE2® – en unik model

PRINCE2® skiller sig ud med sin strukturerede og fleksible tilgang til projektledelse, som gør det muligt at skræddersy processer til ethvert projekts specifikke behov. Denne model sikrer en klar vejledning gennem projektets livscyklus og understøtter effektiv styring af ressourcer og risici

PRINCE2

7 principper

PRINCE2-metoden hviler på en solid grund af syv processer. Disse universelle retningslinjer er afgørende for succesfuld projektledelse og kan anvendes på alle projekter.

 • Fortsat forretningsbegrundelse: Ethvert projekt skal have en klart defineret og dokumenteret økonomisk ramme, der retfærdiggør investeringen.
 • Lære fra erfaring: Projektteamet opsamler og bruger viden fra tidligere projekter til at undgå gentagelse af fejl og fremme best practice.
 • Definerede roller og ansvar: Et PRINCE2-projekt har tydeligt beskrevne rollefordelinger, så alle involverede kender deres opgaver og forpligtelser.
 • Styring i faser: Projekter deles op i håndterbare etaper med regelmæssige evalueringer for at sikre fremskridt og korrigere kursen om nødvendigt.
 • Fokus på produkter: Succeskriterierne baseres på specifikationerne af det ønskede resultat eller produkt, ikke bare på gennemførelsen af aktiviteterne.
 • Tilpasning til projektets behov: Metoden er fleksibel og lader sig forme efter projektets størrelse, risici, kompleksitet samt miljø.
 • Involvering af interessenter: En effektiv kommunikation og engagement fra alle stakeholdere sikres gennem hele projektets livscyklus.

7 temaer

PRINCE2 fokuserer på syv temaer, som er afgørende for projektets succes. Disse temaer indeholder værktøjer og teknikker, der hjælper med at styre projektet effektivt.

 • Forretningscase: Danner fundamentet for projektets berettigelse. Det sikrer, at beslutninger om fortsat investering baseres på realistiske og opdaterede oplysninger.
 • Organisation: Fastlægger roller og ansvar. Klare retningslinjer der sikrer, at alle ved præcis, hvad de skal gøre.
 • Kvalitet: Definerer standarderne for produktkvalitet. Kvalitetstemaet hjælper med at levere resultater, der møder kundens forventninger.
 • Planlægning: Omhandler produktbaseret planlægning. En grundig plan sørger for at holde projektet på sporet mod sine mål.
 • Risiko: Identificerer og kontrollerer usikkerheder. Effektiv risikostyring minimerer overraskelser under projektets forløb.
 • Ændring: Håndterer issues og ændringsanmodninger. Dette tema sikrer, at enhver ændring bliver vurderet og håndteret hensigtsmæssigt.
 • Fremdrift: Overvåger projektets progression i relation til planen. Det giver mulighed for rettidige justeringer for et vellykket resultat.

Hvad er nyt i den opdaterede version af PRINCE2®?

PeopleCert introducerede PRINCE2® 7 for at tackle nutidige udfordringer i projektledelse. I denne opdaterede udgave er der lagt større vægt på de menneskelige aspekter af projektstyring, herunder teamwork og lederkompetencer.

Projektledere vil også finde nye metoder til at inkorporere bæredygtighed og innovativ tænkning i deres projekter. Dette sikrer, at PRINCE2 fortsat er relevant og tilpasset de skiftende krav i arbejdsmarkedet.

Opgraderingen har indført større fleksibilitet i metoden, som nu bedre kan integreres med andre fremgangsmåder som Agile og ITIL. Med denne tilpasningsevne kan teams nemmere manøvrere mellem forskellige projektstyringsstile og får dermed et stærkere værktøjssæt til forskelligartede projektsituationer.

Fordelene ved at bruge PRINCE2-metoden

PRINCE2-metoden sikrer, at projektledere har klare og definerede roller samt ansvar. Dette skaber en struktureret tilgang til projektledelse, hvilket øger chancen for succes. Metoden kræver en grundig forberedelse og en fastlagt struktur for hvert projekt, hvilket betyder, at alle ved, hvad der skal gøres, og hvornår det skal gøres.

Hver fase i PRINCE2-processen har specifikke mål og output, hvilket giver projektledere værktøjer til at opretholde kontrol med fremskridt og håndtere eventuelle problemer effektivt.

Tilpasning af metoden giver mulighed for at anvende PRINCE2 i forskellige industrier og projektstørrelser. Dette gør det muligt for organisationer at bruge best practices fra PRINCE2-metoden uanset omfanget af deres projekter.

PRINCE2 certificering og eksamen

Krav til eksamen

At bestå eksamenerne i PRINCE2 er en vigtig del af at blive certificeret. Her er hvad du skal vide om kravene:

 • For Foundation-certificeringen skal du gennemføre en times eksamen med 60 multiple choice-spørgsmål.
 • Du skal score mindst 55% for at bestå Foundation – eksamenen.
 • Efter at have bestået Foundation, kan du gå videre til Practitioner – niveauet, som indbefatter en mere dybdegående 2½ times eksamen med 68 spørgsmål.
 • Practitioner-certificeringen kræver, at du allerede har et grundlæggende kendskab fra din Foundation-uddannelse.
 • Skal du opnå PRINCE2 Agile® Practitioner-certificeringen, er det en forudsætning, at din Foundation-eksamen er bestået.
 • Agile Practitioner – examens varighed afhænger af dit modersmål – 2½ timer eller 3 timer og 8 minutter hvis engelsk ikke er dit første sprog.
 • Alle PRINCE2 certificeringseksamener tages igennem et akkrediteret uddannelsesinstitut.

Hvor længe er certificeringen gyldig?

Efter at have klaret eksamenskravene og opnået din PRINCE2-certificering, er det naturligt at spekulere på, hvor længe denne anerkendelse vil styrke dit CV. Det er godt nyt for dem med en PRINCE2 Foundation: denne certificering er gyldig for livet.

Du vil altså ikke skulle bekymre dig om at skulle genopfriske din status som certificeret projektleder, hvis du har denne grundlæggende kvalifikation.

For dem, der tager skridtet videre til Practitioner eller Agile Practitioner-niveauet, er der lidt mere at holde øje med. Disse certifikater viser avanceret forståelse og evne til at anvende PRINCE2-metoden i praksis, men de har en gyldighedsperiode på 3 år.

Det betyder, at du bør planlægge en fornyelse eller videreudvikling af dine færdigheder inden for denne tidsramme for at sikre, at din certificering forbliver aktiv og anerkendt.

Konklusion

Når du dykker ned i PRINCE2-metoden, opdager du en verden af struktureret projektledelse. Den tilbyder værktøjer og teknikker, der kan løfte dine projekter til nye højder. Med de rette kurser og certificeringer, bliver du klædt godt på til at håndtere selv de mest komplekse udfordringer.

PRINCE2 giver dig muligheden for at skabe resultater, som både du og dine stakeholdere vil værdsætte. Lad denne introduktion være din springbræt til en verden af professionel projektledelse med PRINCE2.

Ofte stillede spørgsmål

Hvad er PRINCE2-principperne? 

Prince2-principperne anvendes inden for projektledelse gennem en metodisk tilgang til projektets planlægning, ledelse og implementering. Denne tilgang er karakteriseret ved iteration, hvor der løbende tilpasses til ændringer og inkorporeres feedback for at garantere projektets succesfulde fremadrettede kurs.

Kilder: PRINCE2

Er du interesseret i at høre mere om vores kurser?

Send os en uforpligtende henvendelse og hør mere om vores kurser.

Vi kontakter dig hurtigst muligt for nærmere vejledning.

Hør mere om vores kurser

Lav en uforpligtende henvendelse og hør mere om vores kurser. 

Vi kontakter dig for nærmere vejledning.