KURSER FOR LEDIGE

Projektledelse inkl. Agil Projektledelse og Projektøkonomi

På dette projektledelseskursus sørger vi for at klæde dig godt på, så du kan holde styr på og opnå succes med dine projekter – hvad enten de er store eller små. Dét at planlægge og styre succesfulde projekter kan være svært. Der er mange faktorer, du skal have styr på inden du hovedkulds kaster dig over at gennemføre et projekt.

Du bliver derfor undervist i disse faktorer, samt interessentanalyse, Scope og Agil projektledelse med Scrum. Dertil lærer du at sikre balance og sammenhæng mellem ressourcer, økonomi og tid i projektarbejdet. Du lærer altså de vigtigste værktøjer og færdigheder til at gennemføre vellykkede og succesfulde projekter.

Kurset er et akademifag, som udbydes i samarbejde med Cphbusiness, og du vil derfor opnå 10 ECTS, ved en bestået eksamen.

Tilmeld dig kurset her

Få de vigtigste værktøjer og færdigheder til at gennemføre vellykkede og succesfulde projekter

Kvalitetssikring af projekters succes handler i høj grad om kommunikation, og derfor kombineres undervisning i projektledelse med grundlæggende kommunikationsteori.

Dertil vil du også blive undervist i regnskab, budgetlægning og budgetopfølgning – med et særligt fokus på omkostninger og likviditetsvirkninger ved gennemførsel af projektet – så du ligeledes opnår kendskab til de økonomiske aspekter af projektarbejde.

Information & pris

Dato for 1. afgang: 12. august – 20. september 2024

Dato for 2. afgang: 23. september – 1. november 2024

Dato for 1. afgang: 12. august – 20. september 2024

Sted:København eller online

Sprog: Dansk

Undervisning: 5 dage om ugen

ECTS-point:10

Pris for ansøgere: Gratis for dig som ledig, såfremt du opfylder kravene for 6 ugers jobrettet uddannelse gennem jobcenter eller a-kasse

Pris for jobcenter og A-kasse:kr. 27.240,30 (ex. moms)

Kursets indhold

Disse kompetencer kan du tage med fra dette kursus

Projektledelse i praksis

Projektledelse i praksis

Du lærer hvad et projekt egentlig er, samt hvad du skal være særligt opmærksom på under projekter. Dertil bliver du undervist i projekter livscyklus/faser, hvordan du organiserer et projekt og hvad formålet er. Du lærer forskellen mellem projektstyring og projektledelse.

HR i projekter

HR i projekter

Du lærer om forhandlingsteknik, motivation, samt de forskellige ledelsesstile og ledelsesbeføjelser. Dertil bliver du undervist i kommunikation ift. projekter, samt stresshåndtering og projektlederens kompetencer og opgaver. Vi kigger også ind i krydsfeltet mellem ledelse og coaching, relationer og adfærdsmønstre.

Samarbejde i projektgrupper

Samarbejde i projektgrupper

Du bliver undervist i konflikthåndtering, samt sammensætning af projektgrupper. Du får erfaring med de gældende spilleregler inden for samarbejde, og dertil lærer du om kreativitetsteknikker til udvikling af gode idéer (innovation).

Værktøjskassen

Værktøjskassen

Du får styr på fastlæggelse af formål og delmål for projektet, og samtidig lærer du at udarbejde en interessentanalyse. Du udarbejder risikoanalyse, hvor du identificerer og håndterer risici. Samtidig lærer du hvorfor både interessent- og risikoanalyse er essentielle for vellykkede projekter.

Microsoft Excel

Planlægning, tids- og ressourcestyring

Du får kendskab til hvilke værktøjer du skal bruge, for at sikre sammenhængen mellem økonomi, tid og selve projektet. Du lærer om milepæls- og aktivitetsplaner, aktivitetsnedbrydning og regnskab. Derudover ser vi på budgetopstilling, -opfølgning og -revidering.

Scrum

Agil projektledelse med Scrum

Du opnår praktisk erfaring og kompetencer med Scrum. Du får kendskab til forskellen mellem klassisk og agil projektledelse, samt hvordan processen forløber i et Scrum-projekt.

Mulighed for karrierecoach

Når du går på et af Itucations kurser for ledige står vores karrierecoach til rådighed. Det betyder, at du har mulighed for at sparre om dine fremtidsudsigter, ansøgning, CV og samtaleteknik.

Itucation har samtidig en virksomhedskonsulent ansat, der arbejder med at matche eventuelle praktikforløb og ledige stillinger med vores kursister.

Frederik_farver_rund

Hvem er kurset til?

Dette er et kursus, som i særdeleshed henvender sig til personer, som ønsker job som enten projektdeltager eller -leder.

Kurset henvender sig fortrinsvist til ledige. Opfylder du kravene for 6 ugers jobrettet uddannelse til ledige, så er det ganske gratis for dig at deltage.

Så nemt er det

Vi hjælper dig trygt igennem processen fra start til slut, og sørger for at du får de rigtige informationer tilsendt.

1
Find dit kursus
Vores hjemmeside giver dig et overblik over vores kurser. Her vælger du det kursus, som bedst appellerer til dig.
2
Uforpligtende tilmelding
Du laver en uforpligtende tilmelding. Herefter ringer vi til dig for at sikre, at kurset matcher dine fremtidsplaner.
3
Søg via a-kasse eller jobcenter
Vi sender relevante dokumenter, som gør det så nemt som muligt, at søge kurset hos a-kasse eller jobcenter.
4
Start på kurset
Når ansøgningen er godkendt, er du klar til at starte på kurset, og til at få nye kompetencer med videre i din karriere.
Søren Metzsch

Mød din uddannelsesleder

Søren Metzsch

Søren er medstifter af Itucation og har mere end 15 års erfaring med opkvalificering af ledige, og har undertiden haft roller som både underviser, konsulent og uddannelsesleder. Han har arbejdet med IT siden midten af 1990’erne og har dermed stor indsigt i branchen. 

Derudover har Søren et godt kendskab til målgruppen samt et stort netværk ind i såvel jobcentre som A-kasser. Vores kurser er derfor altid relevante i forhold til de behov, der efterspørges i erhvervslivet. Dette sikrer, at du som kursist, får de mest brugbare kompetencer med dig.

Det siger vores kursister

Samarbejdspartner

cphbusinees

Dette kursus er en del af akademiuddannelsen Ledelse, og udbydes af erhvervsakademiet Copenhagen Business Academy.

Læs mere om Copenhagen Business Academy her Om Cphbusiness – Danmarks største erhvervsakademi | Cphbusiness

Godkendt på national positivliste

Kurset er godkendt på den nationale positivliste for 6 ugers jobrettet uddannelse, som kan søges via a-kassen. Kontakt os på 7027 2784 eller på kurser@itucation.dk for at få en AR237-blanket til tilmelding.

Kurset har kursusnummer 37518 på den landsdækkende positivliste. Listetitel: Projektledelse

Godkendt på regional positivliste

Kurset er godkendt på den regionale positivliste for 6 ugers kurser til ledige, som kan søges vi dit jobcenter. Kontakt os, hvis du har spørgsmål til hvordan du søger dit jobcenter om dette Projektledelseskursus.

For at se listetitler og listrenumre, kan du klikke på nedenstående knap, hvor du vil blive sendt over til vores oversigtark.

Sådan tilmelder du dig (helt uforpligtende)

Du har mulighed for at lave en uforpligtende forhåndsreservation i formularen herunder, så kontakter dig vi dig efterfølgende.

Du er også velkommen til at kontakte os på 7027 2784 eller kurser@itucation.dk, så hjælper vi dig videre.

Kursusmateriale

Vi stiller kursusmaterialet til rådighed under forløbet og materialet kan være på både dansk og engelsk.

Pris

Hvis du som ledig har fået bevilliget uddannelse af dit jobcenter, afholder jobcentret udgiften, og du kan oppebære dine dagpenge i uddannelsesperioden.

Den samlede pris for dette 6 ugers kursus er kr. 27.240,30 (ex. moms) / Ugepris: kr. 4.540,05 (ex. moms)

Forudsætninger for at deltage

 • Erfaring i brugen af PC’er, internet og Office-pakken
 • Selvlært, motiveret med ambitioner om at arbejde med projektledelse
 • Positiv, motiveret og en teamplayer

Kursusform & hjemmearbejde

Du skal beregne 2-3 timers hjemmearbejde om ugen.

Fremmøde:

 • Du vil modtage klasseundervisning alle 5 dage om ugen fra kl. 09.00 til 15.00
 • Den ugentlige undervisning er på i alt 30 lektioner. Undervisningen veksler mellem teori og praktiske øvelser
 • Der er egen pc, samt undervisningsmateriale til rådighed under hele forløbet

Online:

Vi udbyder også kurset online, som virtuel fjernundervisning med fasttilknyttet underviser. Vores virtuelle fjernundervisning kan bestå af en blanding af live-sessioner, videooplæg, gruppeøvelser samt live Q&A sessioner med status og opsamling på dagens emner. Som kursist vil du få adgang til slides og undervisningsmateriale, som du kan downloade og beholde. Underviseren vil være ”tilstede” under alle live-sessioner, men han/hun kan ligeledes hjælpe dig med evt. opgaver og spørgsmål via mail og tlf.

Der er mulighed for at live-sessionerne følger fremmøde-holdets undervisning direkte fra lokalet. Dette giver dig mulighed for at få synergien fra fysisk tilstedeværelse, selvom du sidder derhjemme.

Lokation

Kurset udbydes i samarbejde med Cphbusiness

Undervisningen afholdes primært hos Itucation (Svanevej 22, 2400 København NV)

100% uforpligtende tilmelding​

Hvad er projektledelse?

Projektledelse går ud på at lede et projekt samt alle de involverede frem mod et fastlagt mål. Disse projekter kan være både store som små. Fra opførelsen af metroen, over lancering af en ny hjemmeside til at bage en kage hjemme i køkkenet. Uanset projektets størrelse, så gælder det om at komme helt i mål.

Som projektleder er det din opgave, at planlægge, organisere og styre den afsatte mængde ressourcer, så projektet når i mål inden for en bestemt tidsramme. Det gælder om at gå systematisk til værks, for at få alle brikkerne til at falde på plads.

Eksempler på typiske arbejdsopgaver inden for projektledelse:

 • Planlægning og estimering – herunder projektets omfang, tidsramme og økonomi
 • Mål – opsætning af klart definerede mål og delmål for projektet
 • Risikoanalyse – hvilke problemer kan opstå omkring projektet og hvordan skal de håndteres?
 • Interessentanalyse – afdækning af interessenter
 • Kommunikation – til og mellem de involverede parter
 • Kvalitetsstyring – kvalitetssikring af produkter, leverancer mv.
 • Ledelse – håndtering af problemer og andre overraskelser, så projektteamet kommer godt igennem
 • Opfølgning og rapportering – herunder evaluering af proces og resultater

Få de grundlæggende kompetencer på plads med et kursus i projektledelse, så du er godt klædt på til at skulle lede dit første projekt.

Hvordan bliver man projektleder?

Projektledere arbejder ofte i en branche, som de har et tilhørsforhold til. Det kan være i form af tidligere erfaring eller ved at have en bestemt uddannelse. Projektledere inden for byggebranchen er måske uddannet bygningsingeniører forinden, hvilket giver dem en grundig viden om de processer og delprocesser der er inden for netop byggeri. Vil du gerne være projektleder i IT-branchen, så kan en IT-uddannelse være med til at give dig de rette kvalifikationer.

Der findes en lang række private uddannelser og kurser inden for projektledelse. Med et kursus i projektledelse får du en grundig viden om emnet, samt de rette teknikker og værktøjer til at kunne lede diverse projekter. Vær opmærksom på, at de kan variere en del i forhold til indhold, varighed og pris. Undersøg markedet og find det kursus, som passer bedst til dig.

Er du mellem jobs, så kan et projektleder kursus for ledige være et godt sted at skabe en grobund for en ny karriere. Snak med dit jobcenter eller din a-kasse om hvorvidt du kan få kurset bevilget af dem.

Hvad er agil projektledelse?

Når man taler om projektledelse på traditionel vis, taler man om en plandreven proces, hvor hele projektets forløb er planlagt og beskrevet fra start til slut. I takt med at virksomhedernes omverden forandrer sig med større hastighed og at deres projekter dermed bliver mere komplekse, så er der opstået et behov for at gå anderledes til værks.

Det er her agil projektledelse kommer ind i billedet. I stedet for at betragte et projekt som et låst projektforløb, hvor man regner med at kende til hele processen, tager man højde for der sker ændringer og tilpasninger undervejs. Det gør man bl.a. ved at dele projekter om i mindre dele, også kaldet sprints, så man sikrer en større omstillingsberedthed.

Fordelene ved agil projektledelse er bl.a.:

 • Strategi og projekter kan tilpasses kundernes ønsker og behov i takt med at disse ændres
 • Fejl kan identificeres og rettes hurtigt
 • Imødekommer den hastige udvikling på den teknologiske front
 • Løbende evalueringer og prioritering af de vigtigste opgaver sikrer, at opgaverne bliver løst i den rigtige rækkefølge

I mange tilfælde er det ikke et spørgsmål om enten/eller, men nærmere at bruge de mest hensigtsmæssige redskaber fra de to verdener i forhold til det enkelte projekt. Hvis du tager et kursus i projektledelse som også inkluderer agil projektledelse, så kommer du til at stå rigtig godt på arbejdsmarkedet.

Hvad tjener en projektleder?

Der er stor forskel på hvad du kan tjene som projektleder. Det afhænger af hvilken branche, hvilken virksomhed du arbejder i, samt din tidligere erfaring.

Tager vi udgangspunkt i en chef projektleder inden for IT-branchen, så er den gennemsnitlige indtægt pr. måned for nyuddannede (2019) inkl. pension, tillæg og personalegoder mm.*:

 • Privat: 43.323 kr.
 • Kommune: 36.283 kr.
 • Stat: 40.394 kr.

Kilde: Danmarks Statistik

Overvejer du at arbejde med projektledelse, men mangler den rette erfaring, så kan det være en idé at få belæg for dine kompetencer med et kursus i projektledelse.

Alle ledere skal kunne håndtere forandringer

I alle projekter vil man støde på at skulle håndtere forandringer, om det så er i projektets tilgang, politiske svingninger eller en helt anden ledestil for at motivere kollegaer og ansatte. For at komme et skridt tættere på, kan du her læse om forandringsledelse og de 7 gode råd dertil.

Det nye AI-værktøj fra Microsoft – Microsoft Copilot

Med den utroligt store efterspørgsel på AI og hvordan det kan blive implementeret i arbejdslivets dagligdag, har Microsoft nu løftet sløret for deres copilot.

Microsoft Copilot er et værktøj der kan bruges i de mange Microsoft 365 programmer fra Word eller Powerpoint til Excel eller Outlook.

Selvom Microsoft Copilot ikke er ude endnu, går der ikke lang tid før den er frit tilgængelig for alle med Microsoft 365.

Vi holder derfor nøje øje med hvornår det løs og implementerer det som en del af undervisningen.

Er du interesseret i andre relaterede kurser?

Hør mere om vores kurser

Lav en uforpligtende henvendelse og hør mere om vores kurser. 

Vi kontakter dig for nærmere vejledning.

Info til jobcentre & a-kasser

Godkendt på den nationale positivliste

Kursusnr.: 37518
Erhvervsgruppe: IT og teleteknik
Listetitel: Projektledelse

 

Godkendt på den regionale positivliste

Kurset er godkendt på den regionale positivliste for 6 ugers kurser til ledige, som kan søges vi dit jobcenter. Kontakt os, hvis du har spørgsmål til hvordan du søger dit jobcenter om dette Projektledelseskursus.

For at se listetitler og listenumre, kan du klikke på nedenstående knap, hvor du vil blive sendt over til vores oversigtsark.

Kontaktperson hos Itucation

Kristina Rosager
kurser@itucation.dk (sikker mail)

ITUCATION S.M.B.A.
CVR-nr.: 33248016
P-nr.: 1016378247