STU UDDANNELSE

STU i Software- og Spiludvikling

Er du parat til at gøre din teknologidrøm til virkelighed? Vores specialdesignede STU i Software- og Spiludvikling er skabt til dig, der søger en utraditionel vej inden for uddannelse.

Denne uddannelse giver dig muligheden for at fordybe dig i programmeringsuniverset, startende fra de basale begreber og videre til kompleks spiludvikling og webdesign.

Vi sigter efter at facilitere din udvikling af både faglige og personlige evner gennem hands-on erfaringer og kreativitet.

Hent kursusbeskrivelsen som PDF

Få mere information om STU'en

Bliv rustet til fremtidens udfordringer

I vores Software- og Spiludviklingsuddannelse fokuserer vi på nøgleaspekter af moderne softwareudvikling. Vi begynder med grundlæggende programmeringsprincipper, som lægger en solid forståelse for kodens struktur. Derefter bevæger vi os hen imod praktisk brug af Python, hvor du vil mestre at kreere funktionelle scripts og apps.

I løbet af uddannelsen vil vi dykke ned i C# programmering, hvilket baner vejen for at skabe komplekse og skalerbare løsninger. Du vil blive introduceret til Visual Studio IDE, vores foretrukne værktøj for kodning, optimering, og debugging.

Du vil også få praktisk erfaring med Unity, hvilket gør dig i stand til at designe og udvikle medrivende spiloplevelser. Kurset inkluderer ligeledes en introduktion til webudvikling ved hjælp af WordPress og Elementor, så du kan skabe dynamiske websteder.

Endvidere vil vi fordybe os i databaser, både teoretisk og praktisk, hvilket udruster dig til effektivt at organisere og administrere data for apps og websites. Denne uddannelse vil give dig en grundig forståelse for programmering, webdesign, og databehandling – nøglekompetencer for enhver softwareudvikler i dagens digitale verden.

Information

  • Særligt tilrettelagt uddannelse (STU)
  • Målrettet unge mellem 16-25 år​
  • Håndholdt ungdomsuddannelse​
  • Giver faglige og sociale kompetencer
  • STU beliggende i København​
  • I samarbejde med SocialCode

Udvalgt indhold i uddannelsen

Disse er nogle af de udvalgte kompetencer som du tager med dig fra STU’en

Python - Objektorienteret Programmering

Python-programmering

Dyk ned i brugen af Python for at tackle konkrete problemer og udvikle softwareløsninger.

Appudvikling med C#

C#-programmering

Opnå færdigheder i at benytte C# for at udvikle stabile softwareprogrammer og systemer.

Microsoft Visual Studio

Visual Studio IDE

Effektiviser softwareudviklingen med intelligent kodeassistance og indbygget versionsstyring.

Unity Spiludvikling

Lær at skabe spændende spil ved at udnytte potentialet i Unitys spilmotor.

Content Management Systems (CMS)

WordPress og Elementor

Gennem uddannelsen vil du lære at skabe og tilpasse websites nemt ved hjælp af WordPress og Elementor.

Database

Opnå dybdegående kendskab til og praktisk erfaring med databaser, databasestrukturer og hvordan de implementeres.

stu skoler

Valgfag og moduler

På vores linjefag tilbyder vi en unik chance for at personliggøre din uddannelse gennem et udvalg af valgmoduler, der giver dig mulighed for at dykke dybere ned i specifikke interesseområder

På vores uddannelse har du friheden til at tilpasse dit studieforløb gennem et varieret udvalg af valgmoduler, baseret på de aktuelle tilbud. Eksempelvis kan valgmoduler inden for Software- og spiludvikling yderligere specialisere dig inden for dette felt.

Udover IT-relaterede emner, inkluderer uddannelsen også en række valgfag, der spænder bredt. Vi tilbyder fag som Samfund og Samtid, klassiske skolefag som dansk, engelsk, og matematik, samt fag der fokuserer på fysisk velvære og interesser såsom Fitness og bevægelse, Kost og ernæring, og E-sport.

Dit uddannelsesforløb vil derfor bestå af et hovedlinjefag, suppleret med valgte valgmoduler og en diversitet af valgfag, som tilsammen giver en velafbalanceret og personligt tilpasset uddannelse.

Vores uddannelseslinjer byder på et bredt udvalg af valgmoduler​

ICON_Python_trans_100x100

Python for begyndere​

Bliv introduceret til Python-programmering og lær de grundlæggende regler for kodning gennem interaktive lektioner, kreative projekter, og hands-on læring.

ICON_C_programmering_gra_trans_100x100

Programmering med C#

I dette valgmodul vil du blive introduceret til objektorienteret programmering (OOP), hvor du via praktiske øvelser og teamwork lærer de essentielle principper for OOP.

icon_unity_100x100

Unity - Junior Programmør​

Tag skridtet ind i Unitys univers med et intensivt valgmodul, der klæder dig på med færdigheder indenfor spiludvikling og programmering, fremmer innovation og kreativitet.

ICON_VisualStudio_trans_100x100

Visual Studio 2022​

Lær at bruge Visual Studio 2022 som dit hovedværktøj til kodning, kompilering, og debugging. Dette værktøj bliver en central del af de fleste programmeringsmoduler.

ICON_WordPress_trans_100x100

Webdesign / WordPress

I dette valgmodul vil du blive introduceret til webudvikling, hvor du lærer at designe, administrere indhold, og implementere funktionaliteter for moderne websites.

icon_unity_100x100

Unity - Objektmodellering

Lær at skabe grafiske objekter til spil med Unity-platformen, arbejdende med design af objekter, scener, belysning, og animation. Dette modul supplerer ofte Unity – Junior Programmør.

AI_100x100

Kunstig Intelligens (AI)​

Bliv introduceret til anvendelsen af AI i programmering ved at lære om OpenAI’s ChatGPT-4, og hvordan det kan benyttes til udvikling og debugging af kode.

Hvad forløber uddannelserne sig?

Hver STU-uddannelse, fundet på Itucation.dk, er nøje designet til at sikre, at studerende får det mest ud af deres treårige uddannelsesforløb.

Alle linjer starter med et 12-ugers afklaringsforløb, hvor du udforsker elementerne i hver linje. Derefter vælger du din hovedlinje, hvilket skræddersyr din uddannelsesplan. Udover linjefagene har du mulighed for at deltage i yderligere moduler, understøttet af en kontaktlærer fra din valgte linje.

Det første år på hver linje er dedikeret til at opbygge en grundlæggende faglig viden inden for relevante områder, så du bliver fortrolig med de værktøjer, du vil komme til at bruge.

I det andet år lægges der vægt på projektorienteret arbejde, hvor vi fx dedikerer et semester til at udvikle et større program inden for Software- og Spiludviklingslinjen, opdelt i mindre delprojekter udført i grupper. Samtidig indledes forberedelserne til praktikophold, hvilket giver dig mulighed for at anvende dine færdigheder i praksis og udforske dine interesser.

I det tredje år fokuseres fuldt ud på projektorienteret arbejde, baseret på dine egne præferencer og interesser. Inden for softwareudvikling koncentrerer vi os om kodningsprojekter, som løbende evalueres og tilpasses under udviklingsmøder, der afholdes 1-2 gange om ugen. Disse møder inkluderer flere studerende og giver mulighed for udveksling af feedback og indlæring fra hinanden.

Fokus på projektorienteret arbejde intensiveres i det tredje år, hvor vi for eksempel dedikerer et semester til udvikling af et omfattende program inden for Software- og Spiludviklingslinjen, opdelt i mindre grupper. Samtidig forberedes studerende på praktikophold, som giver en unik mulighed for at anvende de opnåede færdigheder i virkeligheden og udforske karrieremuligheder baseret på personlige interesser.

Det tredje år tilbyder studerende muligheden for at fordybe sig dybere i deres valgte specialiseringer. Inden for Software- og Spiludvikling samt Support og Infrastruktur koncentrerer vi os om specifikke projekter, såsom udviklingsprojekter eller systemdesign. Mulighederne inden for den grafiske linje er bredere og tilbyder større variation, hvilket gør det spændende at tilpasse uddannelsens sidste fase nøjagtigt.

Studerende, der viser særlig interesse for udvikling af grafiske brugergrænseflader, kan blive integreret i projekter inden for softwareudviklingslinjen. Dette samspil mellem kodningseksperter og grafiske designere fremmer udviklingen af intuitive brugergrænseflader for de skabte programmer.

De, der foretrækker det kunstneriske aspekt inden for den grafiske linje, har mulighed for at udforske et medie efter eget valg, hvad enten det er billedkunst, animation, webdesign mv. Denne personlige projekttilgang støttes altid af en underviser, der vejleder, understøtter og bidrager til den studerendes udvikling.

Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse

Det siger vores elever

Søren Metzsch

Mød din uddannelsesleder

Søren Metzsch

Søren er medstifter af Itucation og har mere end 15 års erfaring med uddannelse og opkvalificering, og har undertiden haft roller som både underviser, konsulent og uddannelsesleder. Han har arbejdet med IT siden midten af 1990’erne og har dermed stor indsigt i branchen. 

Vores uddannelser er derfor altid relevante i forhold til de behov, der efterspørges i erhvervslivet. Dette sikrer, at du som elev, får de mest brugbare kompetencer med dig – faglige- såvel som sociale kompetencer.

Få mere information om uddannelsen

Ofte stillede spørgsmål

STU tilbyder specialiseret undervisning til unge under 25 år, som kræver en tilpasset uddannelsessti. Dette program styrker unge med særlige behov, herunder udviklingshæmmede, ved at tilbyde undervisning, der er specifikt tilpasset deres krav, med målet om at fremme et selvstændigt og aktivt voksenliv gennem udvikling af sociale og faglige kompetencer.

STU’s kerneformål er at tilbyde en treårig ungdomsuddannelse til unge mellem 16 og 25 år, som ikke er i stand til at gennemføre en almindelig ungdomsuddannelse. Dette program er skabt for at understøtte unge med særlige uddannelsesbehov, og målretter sig mod unge, som sigter efter at opnå et selvstændigt og aktivt voksenliv ved at udvikle deres sociale og faglige kompetencer.

Undervisningen i STU er individuelt tilpasset og inkluderer både teoretisk og praktisk læring, med det formål at forstærke elevernes sociale og faglige evner. Hvert STU-forløb er centreret om den enkelte elevs ambitioner og kapaciteter, og inkluderer en detaljeret uddannelsesplan, som dækker hele forløbet, herunder praktikforløb og forberedelse til fremtidige uddannelses- eller arbejdsmuligheder.

STU er designet til at forberede unge med særlige behov til et selvstændigt og aktivt voksenliv. Programmet opnår dette gennem et tilpasset undervisningsforløb, som fokuserer på udvikling af sociale og faglige kompetencer. Eleverne engagerer sig i praktiske og sociale aktiviteter, der bidrager til deres overordnede evne til at engagere sig i voksenlivet og forbereder dem til videre uddannelse og arbejdsliv.

Kvaliteten af STU sikres igennem regelmæssige evalueringer og justeringer af undervisningsplanerne. Mindst en gang årligt vurderes elevernes fremskridt i forhold til de opstillede mål i uddannelsesplanen. Børne- og Undervisningsministeriet har ansvaret for at overvåge og regulere STU gennem relevante love, for at sikre, at uddannelsen lever op til de etablerede standarder og effektivt hjælper eleverne med at opnå de nødvendige kompetencer for et aktivt og selvstændigt voksenliv. Læs mere om STU loven.

Hør mere om vores kurser

Lav en uforpligtende henvendelse og hør mere om vores kurser. 

Vi kontakter dig for nærmere vejledning.