STU UDDANNELSE

STU i Support og Infrastruktur

Her bliver du mødt i øjenhøjde. Vi tager dig i hånden og samme tager vi skridtet ind i Microsofts teknologiske verden. Bliv ekspert i de seneste softwareværktøjer med vores STU.

Din rejse begynder med Windows 11, som giver dig mulighed for at skræddersy dit digitale arbejdsrum, hvorefter vi gør videre med Windows Server 2019 til netværksstyring, og avancerer senere dine færdigheder i Microsoft 365. Til sidst tager vi skridtet videre med Azure Active Directory for at sikre digitale identiteter i skyen.

Denne STU udruster dig til en karriere inden for IT-sikkerhed, hvor du vil lære at beskytte og optimere den digitale tidsalder. Vores primære mission er at understøtte din udvikling af både professionelle og personlige færdigheder gennem hands-on erfaringer og kreativitet.

Hent kursusbeskrivelsen som PDF

Få mere information om STU'en

Bliv tryg med fremtiden

Vores uddannelse  tager udgangspunkt i en detaljeret gennemgang af Microsofts produktportefølje, hvilket etablerer en grundig forståelse af de softwareværktøjer, der anvendes til at forme og forbedre vores arbejdsprocesser. Indledningsvis vil du blive introduceret til Windows 11, hvilket giver dig evner til at tilpasse og navigere dit digitale landskab efter egne præferencer. Dernæst går vi videre med Windows Server 2019 for at udvikle færdigheder inden for håndtering af store mængder data og netværksressourcer, og vi vil senere udforske hvordan forskellige teknologier interagerer med hinanden.

Uddannelsen inkluderer også en omfattende introduktion til Microsoft 365, hvilket åbner døre for at skabe professionelle dokumenter og præsentationer. Et vigtigt fokuspunkt er Azure Active Directory, som er nøgleelementet i forvaltningen af digitale identiteter og brugerstyring. Dette forstærker endvidere vores viden inden for digital sikkerhed.

Til sidst vil vi koncentrere os om betydningen af IT-sikkerhed og cloud-teknologi, som er kritiske områder for enhver der ønsker en karriere inden for IT-support eller infrastruktur. Vi vil undersøge strategier for sikring af den digitale infrastruktur og optimering af anvendelsen af cloud-baserede tjenester for at navigere i digitale udfordringer i hverdagen.

Information

  • Særligt tilrettelagt uddannelse (STU)
  • Målrettet unge mellem 16-25 år​
  • Håndholdt ungdomsuddannelse​
  • Giver faglige og sociale kompetencer
  • STU beliggende i København​
  • I samarbejde med SocialCode

Udvalgt indhold i uddannelsen

Disse er nogle af de udvalgte kompetencer som du tager med dig fra STU’en

Microsoft 365 Mobility and Security (MS-101)

Microsoft's produkter

Du får en grundig introduktion til Microsofts værktøjer, og vil i løbet af uddannelsen blive tryg i disse værktøjer.

Windows 11

Windows 11

Lær at navigere og personliggøre Windows 11. Tilret og kontroller dit Windows 11 miljø.

Windows Server (70-740)

Windows Server 2019

Få styr på Windows Server 2019 og forstå hvordan du anvender Server 2019's funktioner.

Microsoft 365 Mobility and Security (MS-101)

Microsoft 365

Lær hvordan du effektiv anvender Microsoft 365. Øg din produktivitet med Microsofts applikationer.

Designing and Implementing a Data Science Solution on Azure (DP-100)

Azure Active Directory

Lær at håndtere digitale identiteter i skyen, og brug Azure Active Directory til brugerstyring.

IT-sikkerhed & cloud

IT-sikkerhed & Cloud

Bliv tryg i at implementere sikkerhedsstrategier og anvende cloud-løsninger i IT.

stu skoler

Valgfag og moduler

På vores linjefag tilbyder vi en unik chance for at personliggøre din uddannelse gennem et udvalg af valgmoduler, der giver dig mulighed for at dykke dybere ned i specifikke interesseområder

På vores uddannelse har du friheden til at tilpasse dit studieforløb gennem et varieret udvalg af valgmoduler, baseret på de aktuelle tilbud. Eksempelvis kan valgmoduler inden for Support og Infrastruktur yderligere specialisere dig inden for dette felt.

Udover IT-relaterede emner, inkluderer uddannelsen også en række valgfag, der spænder bredt. Vi tilbyder fag som Samfund og Samtid, klassiske skolefag som dansk, engelsk, og matematik, samt fag der fokuserer på fysisk velvære og interesser såsom Fitness og bevægelse, Kost og ernæring, og E-sport.

Dit uddannelsesforløb vil derfor bestå af et hovedlinjefag, suppleret med valgte valgmoduler og en diversitet af valgfag, som tilsammen giver en velafbalanceret og personligt tilpasset uddannelse.

Vores uddannelseslinjer byder på et bredt udvalg af valgmoduler​

ICON_Server_trans_100x100

Windows 11

Udforsk Windows 11s omfattende funktioner og brugervenlige interface. Dette valgmodul er essentielt for alle med interesse for support og infrastruktur.

ICON_Server_trans_100x100

Windows Server 2019

Gå i dybden med virksomheds-IT via vores Windows Server 2019 modul, hvor du trænes i at administrere netværk, sikkerhedsprotokoller og ressourcer for at sikre en stabil og effektiv infrastruktur.

ICON_Server_trans_100x100

Microsofts produktportefølje

Her introduceres du til nøgle Microsoft-applikationer som Word, Excel, PowerPoint og Outlook. Dette kursus er målrettet dem, der ønsker at fordybe sig i området for support og infrastruktur.

Hvad forløber uddannelserne sig?

Hver STU-uddannelse, fundet på Itucation.dk, er nøje designet til at sikre, at studerende får det mest ud af deres treårige uddannelsesforløb.

Alle linjer starter med et 12-ugers afklaringsforløb, hvor du udforsker elementerne i hver linje. Derefter vælger du din hovedlinje, hvilket skræddersyr din uddannelsesplan. Udover linjefagene har du mulighed for at deltage i yderligere moduler, understøttet af en kontaktlærer fra din valgte linje.

Det første år på hver linje er dedikeret til at opbygge en grundlæggende faglig viden inden for relevante områder, så du bliver fortrolig med de værktøjer, du vil komme til at bruge.

I det andet år lægges der vægt på projektorienteret arbejde, hvor vi fx dedikerer et semester til at udvikle et større program inden for Software- og Spiludviklingslinjen, opdelt i mindre delprojekter udført i grupper. Samtidig indledes forberedelserne til praktikophold, hvilket giver dig mulighed for at anvende dine færdigheder i praksis og udforske dine interesser.

I det tredje år fokuseres fuldt ud på projektorienteret arbejde, baseret på dine egne præferencer og interesser. Inden for softwareudvikling koncentrerer vi os om kodningsprojekter, som løbende evalueres og tilpasses under udviklingsmøder, der afholdes 1-2 gange om ugen. Disse møder inkluderer flere studerende og giver mulighed for udveksling af feedback og indlæring fra hinanden.

Fokus på projektorienteret arbejde intensiveres i det tredje år, hvor vi for eksempel dedikerer et semester til udvikling af et omfattende program inden for Software- og Spiludviklingslinjen, opdelt i mindre grupper. Samtidig forberedes studerende på praktikophold, som giver en unik mulighed for at anvende de opnåede færdigheder i virkeligheden og udforske karrieremuligheder baseret på personlige interesser.

Det tredje år tilbyder studerende muligheden for at fordybe sig dybere i deres valgte specialiseringer. Inden for Software- og Spiludvikling samt Support og Infrastruktur koncentrerer vi os om specifikke projekter, såsom udviklingsprojekter eller systemdesign. Mulighederne inden for den grafiske linje er bredere og tilbyder større variation, hvilket gør det spændende at tilpasse uddannelsens sidste fase nøjagtigt.

Studerende, der viser særlig interesse for udvikling af grafiske brugergrænseflader, kan blive integreret i projekter inden for softwareudviklingslinjen. Dette samspil mellem kodningseksperter og grafiske designere fremmer udviklingen af intuitive brugergrænseflader for de skabte programmer.

De, der foretrækker det kunstneriske aspekt inden for den grafiske linje, har mulighed for at udforske et medie efter eget valg, hvad enten det er billedkunst, animation, webdesign mv. Denne personlige projekttilgang støttes altid af en underviser, der vejleder, understøtter og bidrager til den studerendes udvikling.

Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse

Det siger vores elever

Søren Metzsch

Mød din uddannelsesleder

Søren Metzsch

Søren er medstifter af Itucation og har mere end 15 års erfaring med uddannelse og opkvalificering, og har undertiden haft roller som både underviser, konsulent og uddannelsesleder. Han har arbejdet med IT siden midten af 1990’erne og har dermed stor indsigt i branchen. 

Vores uddannelser er derfor altid relevante i forhold til de behov, der efterspørges i erhvervslivet. Dette sikrer, at du som elev, får de mest brugbare kompetencer med dig – faglige- såvel som sociale kompetencer.

Få mere information om uddannelsen

Ofte stillede spørgsmål

STU tilbyder specialiseret undervisning til unge under 25 år, som kræver en tilpasset uddannelsessti. Dette program styrker unge med særlige behov, herunder udviklingshæmmede, ved at tilbyde undervisning, der er specifikt tilpasset deres krav, med målet om at fremme et selvstændigt og aktivt voksenliv gennem udvikling af sociale og faglige kompetencer.

STU’s kerneformål er at tilbyde en treårig ungdomsuddannelse til unge mellem 16 og 25 år, som ikke er i stand til at gennemføre en almindelig ungdomsuddannelse. Dette program er skabt for at understøtte unge med særlige uddannelsesbehov, og målretter sig mod unge, som sigter efter at opnå et selvstændigt og aktivt voksenliv ved at udvikle deres sociale og faglige kompetencer.

Undervisningen i STU er individuelt tilpasset og inkluderer både teoretisk og praktisk læring, med det formål at forstærke elevernes sociale og faglige evner. Hvert STU-forløb er centreret om den enkelte elevs ambitioner og kapaciteter, og inkluderer en detaljeret uddannelsesplan, som dækker hele forløbet, herunder praktikforløb og forberedelse til fremtidige uddannelses- eller arbejdsmuligheder.

STU er designet til at forberede unge med særlige behov til et selvstændigt og aktivt voksenliv. Programmet opnår dette gennem et tilpasset undervisningsforløb, som fokuserer på udvikling af sociale og faglige kompetencer. Eleverne engagerer sig i praktiske og sociale aktiviteter, der bidrager til deres overordnede evne til at engagere sig i voksenlivet og forbereder dem til videre uddannelse og arbejdsliv.

Kvaliteten af STU sikres igennem regelmæssige evalueringer og justeringer af undervisningsplanerne. Mindst en gang årligt vurderes elevernes fremskridt i forhold til de opstillede mål i uddannelsesplanen. Børne- og Undervisningsministeriet har ansvaret for at overvåge og regulere STU gennem relevante love, for at sikre, at uddannelsen lever op til de etablerede standarder og effektivt hjælper eleverne med at opnå de nødvendige kompetencer for et aktivt og selvstændigt voksenliv. Læs mere om STU loven.

Hør mere om vores kurser

Lav en uforpligtende henvendelse og hør mere om vores kurser. 

Vi kontakter dig for nærmere vejledning.