Agil projektledelse

Er du ledig? Vi tilbyder også kurser.

Agil projektledelse er blevet en meget moderne metode indenfor projektledelse på mange arbejdspladser i dag. Hvis du arbejder som teamleder eller projektleder har du helt sikkert hørt om det, hvis du ikke allerede har implementeret det i din arbejdsform. Agil projektstyring er helt sikkert kommet for at blive, så hvorfor ikke blive lidt klogere på hvad det egentlig er og hvordan det anvendes i praksis?

Hvad er agil projektledelse og hvordan anvendes det i praksis?

Lad os først lige slå fast hvad “agil” egentlig betyder. Ifølge den danske ordborg betyder “agil” “bevæge, handle” og en agil person er “hurtig, let og smidig i sine bevægelser”. I overført betydning er det at være agil altså, at noget eller nogen er i en slags bevægelse. Agil projektledelse handler direkte oversat om, at et projekt er omstillingsparat og i bevægelse med en forudsætning om, at verden er dynamisk. Altså det modsatte af statisk. 

Agil projektledelse er de seneste par år blevet meget moderne, fordi det passer til mange virksomheders målsætning om effektivitet og kundernes behov og ønsker, som er blevet langt mere omskiftelige end tidligere. Specielt inden for IT-branchen, hvor udviklingen går så hurtigt, at uger er blevet til dage. Virksomheders vigtigste job er at tilfredsstille kunderne, og derfor må de følge med udviklingen. 

Iterationer

Når man arbejder agilt, arbejder man med iterationer eller på dansk “gentagelser”. Pointen er, at du lærer metoder gennem gentagelser, indtil du har opnået eller fundet den rette løsning til dit problem eller opgave. Det lyder meget abstrakt, og det er det egentlig også i starten af processen. Processen består af et sæt handlinger eller aktiviteter, som går fra abtrakt til konkret, fra idé til udvikling, til det bliver testet og til sidst implementeret.  

Agile udviklingsmetoder – eksempler

Agil projektstyring er buzzwordet over alle buzzwords i verden i dag, men derfor kan det stadig godt være lidt svært at forstå, hvad det egentlig betyder, hvis man ikke har arbejdet med det i praksis eller stadigvæk er i udvikling med det. I dette blogindlæg har vi valgt kort at fokusere på to af de anvendte udviklingsmetoder inden for agil projektstyring: Scrum og Kanban. 

SCRUM:

 • Den mest anvendte metode
 • Struktureret i iterationer som ofte varer 1-4 uger
 • Formål: ressourcerne anvendes så optimalt som muligt, og der er en konstant vidensopbygning i perioden
 • Der foregår en løbende prioritering af opgaver. Før hver iteration, vælger man de vigtigste opgaver og emner, som skal gøres færdigt i perioden ved at dele opgaverne op i delelementer 
 • Typisk er der et Development team, Product Owner og en Scrum Master. I fællesskab med forskellige ansvarsområder sørger de for, at opgaverne bliver løst og prioriteret rigtigt inden for et sprint eller en iteration
 • Hovedfokus: at holde en høj hastighed i leverance i gennem samarbejde

KANBAN: 

 • Fokuserer på leverancedelen
 • Hovedfokus: reduktion af den samlede udviklingstid
 • Mindre omfattende metode, som nogle ville mene frigiver mere tid til projektet, da der er mindre papirarbejde og møder
 • Nem at tilpasse eksisterende strukturer og rammer
 • Bliver ofte brugt til at implementere agile software-projekter
 • Styrke er transparens og fleksibilitet
 • Gennem Kanban-cards (enten fysiske eller online) er det nemt at visualisere, hvad der bliver arbejdet på lige nu. Typiske informationer på kortet er: titel, beskrivelse af opgaven, hvem der arbejder på det, deadlines og kommentarfelt. Kortene bruges mellem medarbejderne til at vise, hvad de har af kapacitet og overskydende kapacitet. 
 • Hele teamet har ansvar for projektstyringen

Hvad er forskellen på agil projektledelse og klassisk projektledelse?

Det modsatte af en agil projektledelse med iterationer er en lineær projektledelse (fx vandfaldsmodellen). Vandfaldsmodellen, som ofte bruges som eksempel på den traditionelle projektstyring er en sekventiel model, hvor man arbejder i faser. Den næste fase bliver altså ikke begyndt, før den første er afsluttet. Man arbejder altså lineært i stedet for cirkulært som er kendetegnende for den agile metode. Et projekt i vandfaldsmodellen styres efter kravspecifikation, da alle krav til projektet bliver fastlåst i detaljer før projektets start. Det er omfangsrigt og tungt at ændre i projektet, da ønskerne fra kunderne ofte afdækkes sent i projektet. Denne udfordring er det, som man undgår med en agil projektstyring. Vandfaldsmodellen er derfor ikke egnet til lange projekter. Til gengæld er fordelen ved vandfaldsmodellen typisk, at budget og tidslinje bliver nøje overholdt og at det fulde scope er kendt på forhånd. 

Læs om klassisk projektledelse her.

Hvilke udfordringer kan der være med agil projektledelse?

Der vil altid være udfordringer og mangler i alle former for projektledelse. Det giver derfor ikke altid mening at bruge den samme. Det vigtigste er, at man er opmærksom på hullerne, så man bedre kan forsøge at løse de udfordringer der muligvis vil opstå. 

Vi har her valgt at fokusere på nogle af de vigtigste udfordringer som det er godt at være opmærksom på:

 • Kunden skal være ind over projektet, og det er ikke altid, at kunden har tid til det
 • Krav om leverancer som skal leveres hurtigt, gør nogle gange, at der opstår ufærdige opgaver
 • Nogle personer hos kunden, som ikke kender godt nok til projektet, kan have svært ved at agere i, at projektet konstant ændrer sig

Agil projektledelse – kursus for ledige

Har du fået lyst til at lære mere om agil projektledelse? Itucation har et stort udbud af mange forskellige kurser til ledige og selvfølgelig også et om agil projektstyring. I dette kursus bliver du dygtig til projektledelse og til den agile udviklingsmetode Scrum. Kursets indhold består af 3 dele:

 • Projektledelse i Praksis
 • HR i projekter
 • Samarbejde i projekter

Når du har gennemgået dette kursus, vil du have færdigheder til at gennemføre succesfulde og vellykkede projekter. Læs mere om det specifikke kursus her

Nogle andre kurser som måske også kunne være relevante for dig er vores kurser i Salg, Projektledelse og GDPR

Hvad siger vores kursister om os?

Itucation har en score på 4,9 på Trustpilot! Vi er glade for de mange fine anmeldelser, for det må betyde, at vi tilbyder nogle kurser, som folk lærer noget fra og kan bruges i deres videre færd på en arbejdsplads. 

Vi er altid under udvikling, så vi modtager anmeldelser med glæde – ris som ros!

Få en plads på et af vores kurser

Har du fået mere lyst til at lære om agil projektledelse? Itucation udbyder et hav af  kurser inden for bl.a.  projektledelse. Hvis du vil være sikker på at få en plads på et af vores hold, så kontakt os allerede nu, og så er du sikret en plads! Hvis du mod alt forventning skulle fortryde din plads på holdet, kan du bare kontakte os og så afmelder vi dig igen.

FAQ

Hvad er agil projektledelse?
Agil projektledelse er en tilgang til projektstyring, der fokuserer på fleksibilitet og hurtige iterationer.

Hvordan adskiller agil projektledelse sig fra traditionel projektledelse?
Traditionel projektledelse fokuserer på detaljerede planer, strukturerede processer og fastsatte deadlines, mens agil projektledelse lægger vægt på fleksibilitet, samarbejde og hurtige iterationer.

Hvilke fordele er der ved at bruge agil projektledelse?
Agil projektledelse kan føre til bedre teamarbejde, større fleksibilitet, hurtigere levering og højere kundetilfredshed.

Hvordan kan man lære agil projektledelse?
Itucation tilbyder kurser i agil projektledelse for personer, der ønsker at opkvalificere deres kompetencer.

Er agil projektledelse relevant for alle typer projekter?
Agil projektledelse kan være en gavnlig tilgang til mange typer projekter, men det er vigtigt at overveje, om det passer til projektets specifikke behov og krav.

Hør mere om vores kurser for ledige

Send os en uforpligtende henvendelse og hør mere om vores kurser.

Vi kontakter dig hurtigst muligt for nærmere vejledning.

Hør mere om vores kurser

Lav en uforpligtende henvendelse og hør mere om vores kurser. 

Vi kontakter dig for nærmere vejledning.