Hvilken ledelsesstil bruger du? Disse forskellige ledelsesstile er der

Er du ledig? Vi tilbyder også kurser.

At lede andre mennesker på arbejdet er ikke altid let. Der findes mange forskellige måder at gøre det på, og det er netop hvad man kalder for forskellige ledelsesstile. Ligesom folk er forskellige, skal gode ledere bruge forskellige ledelsesstile for at tilpasse sig bedst til situationen og de mennesker, de leder.

Nogle gange giver lederen klare ordrer, så alle ved, hvad de skal gøre hurtigt. Andre gange kan lederen spørge medarbejderne, hvad de synes, så alle føler sig som en del af gruppen.

Der er også stile, hvor lederen hjælper folk med at blive bedre til deres job. Men ikke alle måder at lede på virker lige godt hele tiden. Nogle kan endda gøre folk mindre glade for deres job, mens den samme ledelsesstil gør andre glade.

Det er vigtigt at vide, hvilken stil man bruger og hvordan man kan blive bedre til at lede andre. I denne artikel vil vi undersøge de forskellige stile og give råd til, hvordan man bliver en god leder.

Læs mere og bliv klogere på de forskellige typer af ledelse, lederskab samt hvordan du kan tilpasse din ledelsesstil afhængigt af situationen.

Hvad er ledelsesstil?

En ledelsesstil er lederens måde at styre sit team på. Den viser, hvordan lederen tager beslutninger, støtter og leder sine medarbejdere. Nogle ledere er meget bestemte og giver klare ordrer, mens andre lytter mere til deres team og inddrager teamet i beslutningsprocessen. Hvilken ledelsesstil der er mest optimal, afhænger af organisationen og den konkrete situation.

Det er vigtigt at kende sin egen rigtige ledelsesstil. Når du ved det, kan du passe bedre på dit team og øge performance. Din lederrolle påvirker, hvordan dine medarbejdere føler og arbejder.

Det handler ikke kun om at få tingene gjort, men også om at skabe et godt arbejdsmiljø, hvor dine medarbejdere kan vokse og lære.

Forskellige typer af ledelsesstile

I takt med at organisationer udvikler sig, har behovet for forskelligartede ledelsesstile vist sig at være afgørende for at navigere i komplekse arbejdsmiljøer. At udforske de forskellige stilarter inden for ledelse stilarter giver indblik i, hvordan man kan balancere mellem at instruere, inspirere og empower medarbejdere for at opnå fælles mål. Hver af ledelsesstilene har deres egne karakteristika samt fordele og ulemper.

 • Autoritær ledelse
 • Demokratisk ledelse
 • Laissez-faire ledelse
 • Situationsbestemt ledelse
 • Coachende ledelsesstil
 • Anerkendende ledelsesstil
 • Styrkebaseret ledelsesstil
 • Den visionære
 • Den tilknyttende
 • Den temposættende

Autoritær ledelse

Den autoritære ledelsesstil indebærer at være bestemt og have kontrol. Den autoritære leder, der bruger denne ledelsesstil, giver klare regler og forventer, at alle følger dem. Denne ledelsesstil er kendetegnet ved at lederen giver direkte instruktioner og holder øje med, hvordan folk arbejder.

Medarbejdere får ikke meget plads til at træffe egne beslutninger eller at være kreative.

I denne stil er det lederen, der tager alle beslutningerne. Det kan nogle gange få medarbejdere til at føle sig mindre vigtige. Men denne ledelsesstil kan også være god, når hurtige beslutninger skal træffes, og der ikke er tid til at spørge mange om deres mening.

 • Fordel: Skaber klare forventninger og stram styring, hvilket er effektivt i krisetider.
 • Ulempe: Kan mindske medarbejdernes engagement og hæmme kreativitet.

Demokratisk ledelse

Demokratisk ledelse handler om at dele magten. Den demokratiske leder, der bruger denne stil, spørger ofte deres team om idéer, meninger og gode råd. Dette får folk til at føle sig vigtige og lyttet til.

Det giver plads til kreativitet og nye løsninger.

Når en gruppe arbejder sammen på denne måde, kan alle hjælpe med at træffe beslutninger. Det skaber et stærkt team og gør arbejdet sjovere. Medarbejdere bliver mere engagerede og øger arbejdsglæde, fordi de ved, at deres stemme tæller.

 • Fordel: Fremmer medarbejderinddragelse og højere tilfredshed.
 • Ulempe: Beslutningsprocessen kan være langsommelig, hvilket kan forsinke vigtig og nødvendig handling.

Laissez-faire ledelse

Laissez-faire ledelse som ledelsesstil fokuserer på at medarbejderne får en masse frihed og ansvar. Chefen styrer ikke meget og sørger ikke meget for folk. Dette kan fungere godt, når dine egne medarbejderne ved, hvad de laver, kan arbejde selv og tage beslutninger.

Men nogle gange kan folk miste retningen uden klare regler. De kan også blive mindre motiverede, hvilket gør at arbejdsmoralen daler.

Under laissez-faire ledelse skal lederen tænke over, om medarbejderne kan klare sig uden meget hjælp. Hvis de er gode til at arbejde selv, kan denne stil være smart.

 • Fordel: Giver medarbejdere frihed og ansvar, hvilket kan øge innovation.
 • Ulempe: Mangel på vejledning kan føre til forvirring og inkonsekvent ydeevne.

Situationsbestemt ledelse

Fra laissez-faire ledelse, hvor lederen træder tilbage, skifter vi til situationsbestemt ledelse. Her ændrer lederen stil afhængig af situationen. Det kan være opgaven, der er svær, eller medarbejderen, der mangler selvtillid.

En dygtig leder ser på hver enkelt situation og vælger den bedste måde at lede på. Ved at bruge situationsbestemt ledelse, kan lederen hjælpe med at løse problemer ved at ændre sin ledelsesmetode.

Situationsbestemt ledelse handler om at finde det rigtige match mellem ledelsesstil og situationens krav. Denne stil kræver, at lederen har god selvindsigt og evnen til at vurdere medarbejdernes kompetencer og følelser.

Lederen beslutter, om de skal instruere, støtte eller lade medarbejderen tage beslutningerne selv. Sådan sikrer man, at teamet arbejder bedst muligt sammen under forskellige forhold, hvor man skal skifte mellem forskellige ledelsesstile.

 • Fordel: Fleksibilitet til at tilpasse ledelsesstil efter situationen og medarbejderens behov.
 • Ulempe: Kan opfattes som inkonsekvent, og lederen skal kunne vurdere situationer præcist.

Coachende ledelsesstil

Efter situationsbestemt ledelse, hvor man tilpasser sin stil, kommer coachende ledelsesstil i spil. Denne ledelsesform handler om at støtte og udvikle dine medarbejdere og hjælpe dem med at vokse og nå deres fulde potentiale.

Lederen fortæller dem feedback, så de kan finde ud af tingene selv. Det er godt, når der er tid til at dele din viden og folk er klar til at lære. Medarbejdere, der vil blive bedre, står overfor stor gavn af ledelsesstilen.

Men coachende ledelse kræver tid og tålmodighed. Du og din medarbejder skal begge være klar til at arbejde sammen om det. Nogle gange kan det være hårdt, hvis tingene ikke går hurtigt.

Det er også vigtigt at tænke over opgaven og hvad den enkelte medarbejder kan og vil, før du vælger denne stil.

 • Fordel: Udvikler medarbejdernes kompetencer og potentiale på lang sigt.
 • Ulempe: Kræver investering i tid og ressourcer, og resultaterne ses ikke øjeblikkeligt.

Anerkendende ledelsesstil

Anerkendende ledelsesstil handler om at se og rose det, folk gør godt. Denne stil er stærk til at bygge selvtillid og motivation hos medarbejdere. Ledere, som bruger denne stil, hjælper folk med at forstå, hvordan deres arbejde passer ind i et større billede.

Denne stil er nyttig i situationer hvor dine medarbejders spørgsmål ofte lyder på: “Hvad fungerer godt?” og “Hvad gør vi mindre godt?”. Hvis du anerkender dine medarbejdere gennem positiv feedback, kan det øge deres performance.

Denne stil virker bedst, når opgaverne er klare, og folk allerede har de færdigheder, de skal bruge. Det er vigtigt at matche stilen med medarbejdernes behov og situationens krav.

En leder skal vurdere både opgavens sværhedsgrad og medarbejdernes kompetencer, før han eller hun vælger anerkendende ledelse.

 • Fordel: Øger motivation gennem positiv feedback og anerkendelse af præstationer.
 • Ulempe: Risiko for at kritik og konstruktiv feedback negligeres, hvilket kan forhindre udvikling.

Styrkebaseret ledelsesstil

En styrkebaseret ledelsesstil handler om at se, hvad folk er gode til. Ledere, der bruger denne stil, bruger tid på at finde ud af hver medarbejders bedste sider. De giver opgaver, der matcher disse styrker.

Dette kan gøre medarbejderne mere glade og ivrige for at arbejde. De bliver ofte også bedre til deres job, fordi de laver noget, de er stærke i.

Lederen, der fokuserer på styrker, skaber et team hvor alle føler sig værdsatte. Folk bliver mere opsatte på at dele deres ideer og arbejde sammen. Dette kan føre til nytænkning og bedre resultater for hele gruppen.

 • Fordel: Fokuserer på at udnytte styrker, hvilket fører til højere effektivitet.
 • Ulempe: Kan føre til at svagheder overses og ikke adresseres.

Den visionære

Den visionære leder skaber en klar vision og inspirerer andre til at følge den. De sætter store mål og viser folk vejen frem. Denne type leder er god til at se det store billede og er ikke bange for innovation.

De bruger ofte fortællinger om fremtidig succes til at motivere deres team. De er gode til at lytte, forstår andres drømme og hjælper dem med at vokse.

De får folk til at se ud over deres daglige opgaver. Den visionære leder er som en kunstner, der maler et billede af en lys fremtid og får alle til at arbejde sammen om at lave det.

Sådan ledelse kan føre til stor lykke og sammenhængskraft i et team.

 • Fordel: Den visionære leder inspirerer og motiverer teamet ved at skabe en klar vision og store mål. Dette kan fremme kreativitet og innovation, da medarbejdere stræber efter at bidrage til en større vision.
 • Ulempe: Da den visionære leder fokuserer på det store billede, kan der være en tendens til at overse vigtige detaljer. Dette kan føre til manglende implementeringsevne og udfordringer i at omsætte visionen til konkrete handlinger.

Den tilknyttende

Efter at have set på den visionære ledelsesstil, lader vi os nu inspirere af den tilknyttende ledelsesstil. Denne stil handler om at skabe stærke bånd i teamet. Lederen bruger tid på at forstå sine medarbejdere og hjælper dem med at arbejde godt sammen.

Det er vigtigt for denne type leder at skabe et miljø, hvor folk føler sig trygge og værdsatte. Ved at bruge empati og støtte, giver den tilknyttende leder kraft til sit hold. De er gode til at løse konflikter, fordi de lytter til folk og forstår deres følelser.

Denne stil kan være god, når teamet skal komme sig efter en hård tid eller når nye medarbejdere skal føle sig velkomne, og kan ligeledes være god til at skabe stærke relationer i teamet.

 • Fordel: Den tilknyttende leder skaber et positivt og støttende arbejdsmiljø. Dette fremmer stærke bånd mellem teammedlemmer, hvilket kan føre til øget trivsel, samarbejde og produktivitet.
 • Ulempe: Da fokus ligger på relationer og medarbejderes trivsel, kan den tilknyttende leder muligvis overse behovet for at opnå konkrete resultater. Dette kan resultere i manglende opfyldelse af mål og deadlines.

Den temposættende

Den temposættende leder sætter høje standarder og er hurtig til at handle. Han eller hun viser, hvordan tingene skal gøres, og forventer, at alle følger med. Lederen vil have, at teamet skal være bedst og arbejder hårdt for at nå dette.

Dette kan skabe et team, der arbejder godt og når sine mål.

Men denne stil kan også gøre folk stressede. Hvis lederen bruger stilen for meget, kan det være svært for teamet. De kan føle sig trætte eller alene i deres arbejde. Lederen skal vide, hvornår det er tid til at skifte stil for at holde teamet glad og sundt.

 • Fordel: Den temposættende leder sikrer hurtig handling og opnåelse af mål. Denne lederstil kan være effektiv, især når der er behov for hurtige resultater og når klare retningslinjer er påkrævet.
 • Ulempe: Den konstante forventning om højt tempo kan føre til stress og udbrændthed blandt teammedlemmerne. Dette kan resultere i lavere jobtilfredshed og produktivitet, hvilket kræver en afbalanceret anvendelse af denne lederstil.

Udvikling af personlig ledelsesstil

At udvikle en personlig ledelsesstil er afgørende for enhver leder, da det ikke kun påvirker deres evne til at guide og motivere et team, men også skaber en unik og autentisk tilgang til ledelse. Dette afsnit vil udforske betydningen af at udvikle en personlig ledelsesstil, og hvordan det kan bidrage til effektivt samarbejde og resultatorienteret ledelse.

Hvordan identificerer man sin egen ledelsesstil?

At kende sin ledelsesstil hjælper med at være en bedre leder. Her er nogle trin til at finde ud af, hvordan du leder andre.

 1. Tænk over dine tidligere erfaringer: Husk på de gange, hvor du har ledet folk. Hvordan håndterede du opgaver og problemer?
 2. Spørg dit team: Tal med dem, du har ledet. De kan give dig indsigt i din stil.
 3. Selvrefleksion er nøglen: Overvej hvordan du tager beslutninger. Er du mere instruerende eller inkluderende?
 4. Observer din egen adfærd: Se hvordan du agerer i vanskelige situationer. Træffer du beslutninger alene, eller søger du input fra teamet?
 5. Feedback er vigtig: Lyt til hvad andre siger om din måde at lede på.
 6. Noter ned hvad virker: Skriv de metoder ned, der fungerer godt for dig og dit hold.
 7. Kend dine styrker og svagheder: Se ærligt på hvad du er god til og ikke så god til som leder.
 8. Lær af andre ledere: Studér kendte ledelsesstile og sammenlign dem med dit eget mønster.
 9. Tænk over teamets reaktioner: Mærk efter hvordan folk responderer, når du giver instruktioner eller opmuntring.
 10. Prøv forskellige stilarter: Vær åben for at eksperimentere med nye måder at lede på for at se, hvad der fungerer bedst.

Hvordan kan man udvikle en mere effektiv ledelsesstil?

At være en god leder kræver, at man altid lærer og udvikler sig. Man kan styrke sin ledelsesstil ved at følge nogle enkle trin.

ledelsesstile
 1. Lær om forskellige ledelsesstile: Læs om autoritær, demokratisk og laissez-faire ledelse og find ud af, hvad der virker bedst i hvilke situationer.
 2. Tag kurser: Tilmeld dig et ledelseskursus hos Itucation for at få nye færdigheder og viden.
 3. Kend dig selv: Find ud af, hvilken slags leder du er nu. Brug feedback fra andre til at se dine styrker og svagheder.
 4. Prøv noget nyt: Eksperimenter med forskellige stilarter i forskellige situationer og se, hvad der fungerer bedst.
 5. Bliv coachet: Få en mentor eller coach til at hjælpe dig med personlig udvikling inden for ledelse.
 6. Lyt til dit team: Kommuniker tydeligt med dine medarbejdere om, hvad de har brug for fra dig som leder.
 7. Værdsæt andre: Vis dine medarbejdere, at du værdsætter deres arbejde og indsats.
 8. Lær konflikthåndtering: Bliv bedre til at løse problemer og håndtere uenigheder på arbejdspladsen.
 9. Udvikl selvledelse: Arbejd på din evne til at styre din egen tid, opgaver og mål effektivt.

Ofte stillede spørgsmål

Hvordan kan din personlighedstype påvirke dine beslutningsevner som leder?

Forståelse af din personlighedstype er afgørende, når du tager beslutninger som leder. Hvorledes din karakteristika og ledelsesteori harmonerer kan være afgørende for, hvor effektivt du kan træffe beslutninger, der er i overensstemmelse med både dine medarbejderes behov og fælles mål.

Hvilke værktøjer er nyttige i situationer, når man skal motivere medarbejderne til at opnå fælles mål?

At identificere effektive værktøjer til at motivere dine medarbejdere er nødvendig for at opretholde standarder og nå de ønskede mål. Coaching kan være et unikt og nødvendigt redskab til at tilskynde medarbejderne til at tage beslutninger og udføre opgaver konstruktivt.

Risikerer en leder at miste medarbejdernes motivation ved at anvende en ensidig ledelsesteori i beslutningstagningen?

For at undgå at risikere, at dine medarbejdere mister motivationen, er det vigtigt at forstå, hvordan din valgte ledelsesteori påvirker beslutningerne. En ensidig tilgang kan underminere dine kompetencer som leder og føre til manglende engagement blandt medarbejderne.

Hvordan håndterer du som leder udfordringer og sikrer, at medarbejderne træffer beslutninger i overensstemmelse med nødvendige standarder?

At konfrontere udfordringer i lederrollen kræver, at du anvender konstruktive metoder. Identificering af, hvordan medarbejderne kan motiveres til at tage beslutninger, der opfylder opgavens krav og overholder standarder, er afgørende for at opretholde et effektivt arbejdsmiljø.

Kilder: Valamis, Forbes

Vil du læse mere om ledelse?

Hør mere om vores kurser for ledige

Send os en uforpligtende henvendelse og hør mere om vores kurser.

Vi kontakter dig hurtigst muligt for nærmere vejledning.

Hør mere om vores kurser

Lav en uforpligtende henvendelse og hør mere om vores kurser. 

Vi kontakter dig for nærmere vejledning.