Økonomistyring og budgettering i praksis

Er du ledig? Vi tilbyder også kurser.

Økonomistyring er et arbejde, hvor du med finansielle nøgletal og værktøjer styrer en virksomheds økonomi i en ønsket retning. Bliv klogere på vores udvalg af relaterede kurser her.

Med et arbejde inden for økonomistyring er du med andre ord med til at sætte et væsentligt præg på virksomhedens fremtidige rejse. Med nøgletal får du konkret indsigt i virksomhedens finanser, kapaciteter, aktiviteter og likviditet. 

Disse 4 nøglebegreber — finanser, kapaciteter, aktiviteter og likviditet — får du meget mere at vide om længere nede på siden. Nøglebegreberne er nemlig essentielle for arbejdet inden for økonomistyring og budgettering. 

Og går du med en drøm om at arbejde med økonomistyring i fremtiden?

Så finder du også her på siden en række nyttige links til Itucations kurser inden for området bogføring, økonomistyring og budgettering.

Hvad er økonomistyring?

Økonomistyring er helt grundlæggende planlægning og optimering af en virksomheds økonomi og økonomiske beslutninger.

Kompetent økonomistyring er en vital del af enhver funktionel virksomhed, der ønkser at nå sine langsigtede strategiske mål, samt at der er styr på den kortsigtede økonomi. 

Som bogfører – eller controller – med fokus på økonomistyring vil du derfor sidde med en meget central stilling i virksomheden, hvor du får spændende arbejdsopgaver med fokus på optimering og effektivisering.

Heri ligger også en pragmatisk og snarrådig tilgang til tingene. Du skal som controller for en virksomheds økonomi forsøge at få mest mulig værdi ud af færrest mulige ressourcer.

Er du god til at bevare det store overblik, distribuere ressourcer på tværs af aktører, og hele tiden have blik for at opnå det bedste outcome? Og er du eventuelt også en haj til Excel?

Så er arbejdet som bogholder eller financial controller inden for økonomistyring måske et arbejdsområde for dig.

Kickstart din karriere inden for økonomistyring ved at tage et af vores mange kurser i regnskab og bogføring.

De 4 grundlæggende områder i økonomistyring

Som nævnt i begyndelsen af dette indlæg, er der 4 nøglebegreber — eller teoretiske søjler — i økonomistyring. 

Disse er:

1. Finansstyring

Gennem finansstyring er du med til at kortlægge, i hvor høj grad virksomhedens kapital er investeret i driftsaktiviteter, bygninger og maskiner. Dette er med til at skabe bedre vidensgrundlag for økonomiske beslutninger såsom optagning af lån og omlægning af eksisterende lån til et billigere alternativ — hvilket netop sparer virksomheden en hel masse penge, som i stedet kan bruges på vækst og udvikling.

2. Kapacitetsstyring

Med kapacitetsstyring vil du forsøge at kortlægge virksomhedens brug af ressourcer. Skal der ansættes nye medarbejdere for at imødekomme en stigende efterspørgsel? Eller skal der tværtimod fyres medarbejdere?

Det er blandt andet den slags spørgsmål, dine finansielle analyser som bogholder og controller vil undersøge.  

3. Aktivitetsstyring

Aktivitetsstyring er et begreb, der dækker over aktiviteterne i en virksomhed — altså virksomhedens produkter eller ydelser, samt salg og distribution af disse.

Gennem analyser vil du med fokus på aktivitetsstyring kortlægge, i hvor høj grad salgsprocessen af virksomhedens produkter eller ydelser er profitabel. 

Skal prisen hæves? Eller skal man nærmere se mod andre målgrupper?

4. Likviditetsstyring

Likviditetsstyring er også et essentielt redskab for at holde styr på en virksomheds finansielle situation. En virksomheds likviditet er for eksempel et grundlæggende nøgletal i forbindelse med momsafregning. 

Med skarpe analyser kan du dermed komme momsafregningen i forkøbet og foretage strategiske investeringer og nedjusteringer i likvider såvel som passive aktiviteter. 

Interesseret i at arbejde med økonomistyring og budgettering?

Hvis du er interesseret i at arbejde med økonomistyring og budgettering i en virksomhed, skal du altså have interesse for finansiel analyse. Dette indebærer som oftest også et indgående kendskab til Excel eller lignende regnearksprogrammer. 

Undervisning i Excel er desuden inkluderet i mange af vores kurser i økonomistyring.

Hvor meget kan man tjene på at arbejde med økonomistyring?

Efter du har taget et kursus hos Itucation inden for økonomistyring og budgettering, er du blandt andet kørt i stilling til at søge et arbejde som bogholder. 

Lønnen for en bogholder ligger i 2021 på mellem 26.000-45.500 kr. om måneden. Det svarer til en gennemsnitsløn på 36.000 kr. om måneden, viser tal fra CA Løntjek.

Hvis du derimod lander et job som business controller, vil lønnen være væsentligt højere. Her ligger lønnen i 2021 på mellem 35.000-69.000 kr. om måneden. Det svarer til en gennemsnitsløn på godt 49.000 kr.

Er der stor efterspørgsel på arbejdsmarkedet efter økonomistyring?

Der er i øjeblikket en relativt høj efterspørgsel på kandidater med kompetencer inden for bogholderi, økonomi og regnskab.

Ifølge Jobindex er der lige nu mere end 1.000 ledige stillinger under økonomi og regnskab. Og det er altså blot opfordrede ansøgninger. 

Husk på, at mere end 40% af danske virksomheder faktisk bruger uopfordrede ansøgninger, når de ansætter. Det viser rekrutteringsanalyser foretaget af Konsulenthuset ballisager.

Vælg mellem forskellige kurser i økonomistyring og budgettering

Der er altså rigelig grund til at forfølge en karriere som bogholder. Men der er imidlertid en række forskellige måder, man kan arbejde med økonomistyring på. 

Derfor tilbyder Itucation dig også forskellige kurser, der på hver sin vis klæder dig godt på til et fremtidigt job inden for erhvervsøkonomi, bogføring, regnskab, økonomistyring, personalejura m.m.

Bliv inspireret til, hvilken vej du skal vælge ved at læse mere om de enkelte kurser ved at klikke på linkene nedenunder:

Hør mere om vores kurser for ledige

Send os en uforpligtende henvendelse og hør mere om vores kurser.

Vi kontakter dig hurtigst muligt for nærmere vejledning.

Hør mere om vores kurser

Lav en uforpligtende henvendelse og hør mere om vores kurser. 

Vi kontakter dig for nærmere vejledning.