Arbejdsløs – hvad så?

Er du ledig? Vi tilbyder også kurser.

Står du i den situation, at du er blevet opsagt? Så har du ofte en masse tanker og spørgsmål, der flyver rundt i hovedet. Vi har udarbejdet denne artikel, som kan guide dig gennem din situation, samt hvad du skal gøre som ledig.

Derfor kan du læse nærmere om:

  • Hvordan du melder dig ledig
  • Hvad sker der, når du har meldt dig ledig
  • Hvor mange jobs skal du søge, når du har meldt dig ledig
  • Hvilke kurser kan man tage som ledig

Hvad gør jeg som ny arbejdsløs? Meld dig ledig!

Når du er ny arbejdsløs, og derfor er blevet ledig, skal du først og fremmest melde det til jobcentret og a-kassen. Hvornår, hvor og hvordan dette foregår, bliver derfor beskrevet nedenfor.

Hvornår skal jeg melde mig ledig?

Du skal melde dig ledig på din første ledighedsdag – din første dag som arbejdsløs. Det er yderst vigtigt, at du melder dig ledig på første ledighedsdag, da du kun kan få dagpenge fra den dag, hvor du har registreret dig som ledig.

Vær opmærksom på, at enkelte a-kasser foretrækker at blive informeret et par dage før første ledighedsdag, blot så de hurtigere kan behandle din sag.

Hvor skal jeg melde mig ledig?

Du skal melde dig ledig på www.jobnet.dk, samt i din a-kasse (ofte via a-kassens hjemmeside).

Hvordan melder jeg mig ledig?

Først og fremmest, skal du melde dig ledig i jobcentret via jobnet. Her skal du oprette en bruger og dette gør du ved at logge ind med dit NEM ID.

For at melde dig ledig skal du igennem en række trin og besvare de stillede spørgsmål, eksempelvis om du søger om ydelse, om du er helt eller delvist ledig og så fremdeles. Hvis du er i tvivl om hvad du skal svare på de enkelte spørgsmål, så kan du altid kontakte dit jobcenter eller jobnet’s supportafdeling.

Dertil skal du udfylde en ledighedserklæring hos din a-kasse. Dette vil ofte foregå digitalt, hvor du logger ind på din a-kasses hjemmeside og udfylder erklæringen digitalt. Dette kan dog variere fra a-kasse til a-kasse.

De grundlæggende emner du skal udfylde og skrive under på i ledighedserklæringen omhandler personoplysninger, seneste arbejdsforhold, samt andre relevante oplysninger. Såfremt du er i tvivl om udfyldelsen af erklæringen, kan du kontakte din a-kasse for nærmere råd og vejledning.

 

Hvad sker der efter jeg har meldt mig ledig?

Når du har meldt dig ledig både i jobcentret og i a-kassen, skal du oprette et CV på jobnet, være aktivt jobsøgende og registrere det i din jobplan på Jobnet.

Derudover vil du blive indkaldt til møder med hhv. a-kassen og jobcentret. A-kassen indkalder til en CV-samtale inden for to ugers ledighed. Til denne samtale skal dit CV godkendes og dertil vil din sagsbehandler introducere og påbegynde en personlig plan for din jobsøgning (Min plan), hvor din situation, tidligere beskæftigelse og kompetencer beskrives.

Inden for de første seks ugers ledighed vil du ligeså blive indkaldt til samtale i jobcentret. Dette er en samtale, hvor a-kassen som udgangspunkt også deltager, men det kan fravælges hvis ønsket. Samtalen sætter fokus på at fastlægge din personlige plan (Min plan).

Herefter skal du deltage i samtaler med jobcentret én gang om måneden, samt to samtaler (rådighedssamtaler) med a-kassen inden for de første seks måneders ledighed.

 

Hvor mange job skal jeg søge som ledig?

Lovgivningen dikterer ikke et specifikt antal job du skal søge om ugen, men som ledig er du forpligtet til at være aktiv jobsøgende.

Antallet af job du skal søge pr. uge, afgøres derfor på baggrund af en individuel vurdering foretaget af din a-kasse. Du vil med stor sandsynlighed få svaret på dette spørgsmål til din personlige CV-samtale med din a-kasse.

 

Hvilke kurser kan jeg tage som ledig?

Som ledig, har du mulighed for at søge om kurser for ledige gennem a-kassen (6 ugers jobrettet uddannelse) eller jobcentret. A-kasserne bevilger kurser ud fra den landsdækkende positivliste, mens jobcentrene bevilger kurser ud fra de regionale positivlister.

Om du har ret til 6 ugers jobrettet uddannelse gennem a-kassen afhænger af din uddannelsesbaggrund, samt hvor længe du har været ledig.

Har du ikke ret til 6 ugers jobrettet uddannelse gennem a-kassen, så kan du søge om at få kurset bevilget gennem jobcentret og via den regionale positivliste. Jobcentret har mulighed for at bevilge kurser for ledige via din jobplan.

6 ugers jobrettet uddannelse

Du har ret til 6 ugers jobrettet uddannelse gennem a-kassen, såfremt du er:

  • Ufaglært
  • Faglært
  • Har både en erhvervsfaglig uddannelse, samt en kort videregående uddannelse

Efter 5 ugers ledighed, har du mulighed for at starte på jobrettet uddannelse. Der findes også regler for hvornår du senest skal have afsluttet uddannelsen/kurset:

  • Er du over 25 år, skal du afslutte kurset inden for de første 9 måneders ledighed
  • Er du under 25 år, skal du afslutte kurset inden for de første 6 måneders ledighed

Kan du ikke nå at afslutte kurset inden ovenstående periode, så har du mulighed for at søge om bevilling af kurset gennem dit jobcenter (se nærmere forklaring i afsnittet ”Hvordan søger jeg om bevilling af kurser for ledige gennem jobcentret?”).

Hvilke kurser er godkendt til 6 ugers jobrettet uddannelse?

Alle kurser på den landsdækkende positivliste er godkendt til 6 ugers jobrettet uddannelse.

Af de kurser vi udbyder i Itucation, er følgende blandt andet godkendt på den landsdækkende positivliste:

Itucation udbyder flere kurser, som er godkendt på henholdsvis den landsdækkende positivliste og de regionale positivlister. Du kan læse om hele vores udbud af kurser her.

Hvordan søger jeg om 6 ugers jobrettet uddannelse?

Du søger om 6 ugers jobrettet uddannelse ved at udfylde blanket AR237 og sende den til din a-kasse. Blanket AR237 kan findes her. Du skal blot udfylde rubrik 1. Rubrik 2 skal udfyldes af din a-kasse, mens bilag 1 primært skal udfyldes af uddannelsesstedet.

Hvordan søger jeg om bevilling af kurser for ledige gennem jobcentret?

For at søge om bevilling af et 6 ugers kursus gennem jobcentret, skal du i princippet blot tage en snak med din sagsbehandler og argumentere for hvorfor kurset er relevant for netop dig, samt hvordan det vil forbedre dine jobmuligheder. Der er altså ikke en blanket du her skal udfylde. Hvis jobcentret ønsker at bevilge dig kurset, skal din jobkonsulent udarbejde en købskontrakt/betalingstilsagn og sende til kursusudbyderen.

 
Har du spørgsmål eller ønsker du at tilmelde dig ét af vores kurser?

Har du interesse i ét af vores kurser, så kontakt os endelig for nærmere information og vejledning. Vi sidder klar til at hjælpe dig videre, hvad enten du har spørgsmål og/eller ønsker at tilmelde dig. Du er velkommen til at kontakte os på tlf. 7027 2784 eller kurser@www.itucation.dk.

Camilla-itucation- bestil et kursus
Skrevet af Camilla Hansen

Hør mere om vores kurser for ledige

Send os en uforpligtende henvendelse og hør mere om vores kurser.

Vi kontakter dig hurtigst muligt for nærmere vejledning.

Hør mere om vores kurser

Lav en uforpligtende henvendelse og hør mere om vores kurser. 

Vi kontakter dig for nærmere vejledning.