Hvad er GDPR – og hvorfor er GDPR så vigtigt?

Er du ledig? Vi tilbyder også kurser.

Hvad er GDPR og persondataoplysninger? Hvorfor handler det om dig?

Som verden digitaliseres, øges mængden af de data, der genereres, massivt. Disse data vil i

fremtiden udstikke de retningslinjer, hvormed vi som samfund blandt andet planlægger og udbygger

infrastruktur, boligområder, allokerer midler til forebyggende sundhedsmæssige indsatser og driver

virksomheder.

Blandt disse data er der omfattende mængder af personlige data. Data om dig som privatperson.

Disse data er systematisk opsamlet i både de offentlige systemer og virksomheder, som du har

været i kontakt med. Det kan være din adresse, email og telefonnummer, men også dit CPR-

nummer, dine kreditkortoplysninger, dine oplysninger fra lægen, tandlægen, psykologen eller dine

præferencer i forbindelse med køb online. Eksempelvis tøj, mad, fritidsartikler, der fortæller, at du er

størrelse 38 over brystet og 40 over hoften, at du spiser havregryn, gulerødder eller køber fire

flasker vin om ugen. Altså konkret indtastede oplysninger.

Men algoritmerne i computeren, der opsamler dine oplysninger, kan også selv udregne, hvordan du

som forbruger agerer, med den konsekvens, at systemet kan beskrive dig som person og derefter

målrette annoncer, der lige præcis rammer dig. Ved hjælp af udregninger kan algoritmen beregne

din profil og dine behov. Hvis du så sammenkobler det med dine præferencer, der løbende

opsamles på din mobiltelefon, hvor du Google-søger, slår op på Facebook, Instagram, bruger Maps i

forbindelse med at du lørdag aften skulle besøge din ven, der lige er flyttet, får algoritmerne et

fuldkommen præcist billede af, hvem du er, præferencer, vaner og dine behov.

Men langt mere sårbare er de data, der handler om dig og din familie i forhold til præferencer såsom

religion og seksualitet, helbred, sygdomshistorik, familieforhold, behandlingsaspekter og andre

registreringer eller dig som medarbejder. H&M fik en stor bøde for et par år siden for – uden

medarbejdernes viden – systematisk at opsamle oplysninger om medarbejdernes personlige og

familiemæssige forhold.

Hvad er Persondatalovgivningen – Persondataforordningen?

I USA ejer virksomhederne de af dine data, som de opsamler.

Men i EU er personlige data dine egne og defineres som personlige oplysninger, uanset form (tekst,

billede, lyd, video osv.), der kan bruges til at identificere dig som person. Altså oplysninger, der kan

kobles til en enkelt person eller individ.

Begrundelsen for lovgivningen i Europa er, at vi som borgere har ret til vores privatliv. Det er den

enkelte person, der bestemmer, hvordan han/hun ønsker at dele sine private oplysninger. Dette

grundprincip er grundlaget for lovgivningen. Så denne lovgivning regulerer, hvordan de, der

beskæftiger sig med at indsamle og behandle dine personlige oplysninger, skal respektere dine

ønsker, herunder bruge, opbevare og slette dine data. Det vil sige dig som både privat person,

medarbejder og som borger i samfundet.

Hvorfor er GDPR blevet så vigtig?

Digitaliseringen er gået så hurtigt, at hverken virksomheder eller medarbejdere har fået etableret de

strategier, der skal håndtere mængden af disse data, herunder forretningsmæssige processer eller

rutiner, hvormed vi praktisk håndterer disse data. GDPR er uhyggeligt vigtigt – om det er et lille pizzaria, eller en stor international virksomhed, så skal man være meget opmærksom på GDPR, hvis man vil undgå bøder af Datatilsynet.

Derudover er datamængden af en størrelse og et format, der kræver sikkerhed i en helt anden skala

end det format, som vi kender fra aflåste arkivskabe og lokaler. Truslen er mangfoldig fra

medarbejdernes håndtering i både tale og skrift til computerens og virksomhedens

sikkerhedsniveau til at kunne håndtere internationale online hackere og kriminelle. Sikkerheden er

gået fra et lokalt anliggende til trusler af internationale dimensioner.

Persondataforordningen, der trådte i kraft i 2018, har for mange virksomheder – små som store –

virket overflødig, unødvendig og ude af proportioner. Virksomhedernes oplevelse af deres rutiner,

forretningsprocesser og sikkerhed har været langt mere forbundet med forestillingen om, at ”det har

vi styr på”, ”det er ikke så vigtigt”, ”det sker ikke for os”, og ”kan vi nu få arbejdsro til at passe vores

forretning”. Men det, som virksomhederne har forklejnet, er, at korrekt behandling af deres data er

deres virke.

Det viser sig nu, at Persondataforordningen netop er et forbyggende redskab i forhold til den latente

trussel, som medarbejdernes manglende forståelse for sikkerhed og håndtering af data udgør.

Derfor er der gode jobmuligheder for dem, der vil arbejde med data og beskyttelse!

Opbygning og udformning af henholdsvis forretningsprocesser og indretning af IT-systemer har gjort

det tydeligt for alle, at netop opsamling, brug, opbevaring, sletning og sikkerhedsforståelsen af data

er en opgave, der mangler fokus, men også en opgave, der vil udgøre en del af den daglige

administration fremover.

Derfor er mange virksomheder nu nødt til at tage fat i opgaverne, der sikrer henholdsvis deres

kunders og deres medarbejderes og dermed deres forretnings data. Og her er det, at der åbner sig

muligheder for akademikere. Netop akademikere kan på et abstrakt niveau forstå, hvordan

lovgivningens ord omsættes til en praktisk strategi og bistå med den praktiske implementering,

herunder uddannelse og støtte, af de nye forretningsgange, som medarbejderne skal lære.

Så der er brug for netop dig, der er akademiker og ønsker at arbejde med data, processer,

projektledelse, kommunikation, strategi eller IT, uanset om du er nyuddannet eller har erfaring.

GDPR-kursus til ledige

I samarbejde med virksomhederne har kursusudbyder vi hos Itucation udviklet og fået godkendt et 6-ugers

GDPR-kursusforløb til de dygtige HK’ere og akademikere. Kurset findes nu på positivlisten og giver

titlen GDPR-koordinator. Her lærer kursisterne, hvordan Persondataforordningen/GDPR praktisk

implementeres i de forskellige typer af virksomheder.

Læs mere om kurset i GDPR her.

Hvad siger vores kursister om os?

Itucation har en score på 4,9 på Trustpilot! Vi er glade for de mange fine anmeldelser, for det må betyde, at vi tilbyder nogle kurser, som folk lærer noget fra og kan bruges i deres videre færd på en arbejdsplads. 

Vi er altid under udvikling, så vi modtager anmeldelser med glæde – ris som ros!

Skrevet af Nina Asmussen

Hør mere om vores kurser for ledige

Send os en uforpligtende henvendelse og hør mere om vores kurser.

Vi kontakter dig hurtigst muligt for nærmere vejledning.

Hør mere om vores kurser

Lav en uforpligtende henvendelse og hør mere om vores kurser. 

Vi kontakter dig for nærmere vejledning.